<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ซึมเศร้าหรือไบโพลาร์? มาสังเกตอาการป่วยของ 2 โรคนี้กันเถอะ</p><br><p class='caption-detail'>ปัจจุบันเราคงได้ยินหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคลนั้นๆ มีสภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ บางรายอาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือโรคไบโพลาร์ร่วมด้ว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ซึมเศร้าหรือไบโพลาร์? มาสังเกตอาการป่วยขอ

ปัจจุบันเราคงได้ยินหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งสาเหตุของกา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25 ลิตรขึ้นมาจากใต้ดิน 1 ลิตรจะกลายไปเป็นพลาสติก น้ำมันดิบประกอบด้วยส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งคือโมเลกุลที่ประกอบด้วยค...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?

พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมโลกจึงดูเล็กมากเมื่อมองจากดวงจันทร์?</p><br><p class='caption-detail'>โลกของเรามีขนาดเป็น 4 เท่าของดวงจันทร์ ซึ่งแปลว่าถ้าเรามองจากดวงจันทร์ลงมา ควรเห็นโลกใหญ่เป็น 4 เท่าของที่เรามองเห็นดวงจันทร์จากพื้นโลก แต่จากคำบอกเล่าของนักบินอวกาศที่เคยไปเยือนดวงจันทร์กลับไม่เป็นเช...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมโลกจึงดูเล็กมากเมื่อมองจากดวงจันทร์?

โลกของเรามีขนาดเป็น 4 เท่าของดวงจันทร์ ซึ่งแปลว่าถ้าเรามองจากดวงจันทร์ลงมา ควรเห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>มนุษย์เริ่มสวมชุดชั้นในตั้งแต่เมื่อไร?</p><br><p class='caption-detail'>ชุดชั้นในชิ้นแรกของโลกคือ ผ้าเตี่ยว ซึ่งมีการใช้สืบต่อกันมาหลายพันปีแล้ว แม้จะไม่มีใครรู้แน่ว่าใครคือคนแรกที่คิดเอาผ้ามาพันรอบสะโพก แต่ที่แน่ๆ ผ้าเตี่ยวทำหน้าที่เป็นอาภรณ์ทั้งชั้นนอกและชั้นในสำหรับมนุ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

มนุษย์เริ่มสวมชุดชั้นในตั้งแต่เมื่อไร?

ชุดชั้นในชิ้นแรกของโลกคือ ผ้าเตี่ยว ซึ่งมีการใช้สืบต่อกันมาหลายพันปีแล้ว แม้จะไม...