Science Illustrated Thailand - ความสามารถในการจินตนาการจะช่วยขัดเกลาและพัฒนาความรู้ที่เรามีอยู่เพื่อพิสูจน์หรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ตามจินตนาการนั้น สิ่งนี้เองที่ทำให้ไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และจินตนาการเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราพยายามเสนอให้กับผู้อ่านเสมอ
X
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินโดยการนำเซลล์ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาเลี้ยงในถังขนาดใหญ่เพื่อให้มันสังเคราะห์อินซูลิน จากนั้นอินซูลินที่ได้ ก็จะถูกนำมาผ่านการกรอง และทำให้แห้งจนได้อินซูลินบริ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินได้อย่างไ

นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินโดยการนำเซลล์ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาเล...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>รู้ยัง? มีโครงการเก็บภาพจำลองสามมิติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยนะ</p><br><p class='caption-detail'>โครงการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life) ตั้งพันธกิจสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุภาพจำลองสามมิติของพืชและสัตว์จากทุกมุมโลก คณะนักวิทยาศาสตร์ในโครงการดิจิทัลไลฟ์มีเป้าหมายที่จะเก็บภาพจำลองสามมิติของสัตว์และพื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

รู้ยัง? มีโครงการเก็บภาพจำลองสามมิติของสิ

โครงการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life) ตั้งพันธกิจสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุภาพจำล...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมดวงดาวถึงเป็นทรงกลม?</p><br><p class='caption-detail'>ทำไมทั้งดวงฤกษ์และดาวเคราะห์จึงเป็นทรงกลม แล้วมีดาวที่เป็นรูปทรงอื่นๆ เช่น ลูกบาศก์ ทรงกระบอก ฯลฯ บ้างหรือเปล่า? แรงโน้มถ่วง คือตัวการที่ทำให้ดวงดาวทั้งหลายเป็นทรงกลม แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ดึงดูดมวลสาร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมดวงดาวถึงเป็นทรงกลม?

ทำไมทั้งดวงฤกษ์และดาวเคราะห์จึงเป็นทรงกลม แล้วมีดาวที่เป็นรูปทรงอื่นๆ เช่น ลูกบา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>รู้หรือไม่? มีพีระมิดอีกชั้นซ่อนอยู่ในพีระมิดมายา</p><br><p class='caption-detail'>พีระมิดขั้นบันไดที่โด่งดังในเม็กซิโก มีพิระมิดซ่อนอยู่ข้างในอีก 2 ชั้นเป็นอย่างน้อย วิหารคูคัลแคนเป็นพีระมิดขั้นบันไดที่ตั้งสูงตระหง่าน 30 เมตร อยู่ในชิเชนอิตซา ประเทศเม็กซิโก เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

รู้หรือไม่? มีพีระมิดอีกชั้นซ่อนอยู่ในพีร

พีระมิดขั้นบันไดที่โด่งดังในเม็กซิโก มีพิระมิดซ่อนอยู่ข้างในอีก 2 ชั้นเป็นอย่างน...