<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>การหายใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิต</p><br><p class='caption-detail'>มหานครหลายแห่งของโลกถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมฤตยูที่เกิดจากการจราจร ถ่านหิน และโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่พบกันอันตรายที่ร้ายแรง เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าห...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

การหายใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

มหานครหลายแห่งของโลกถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมฤตยูที่เกิดจากการจราจร ถ่านหิน และโร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นสาเหตุเพิ่มความเสี่ยงภูเขาไฟระเบิดหรือไม่</p><br><p class='caption-detail'>การเก็บเกี่ยวความร้อนใต้พิภพจะต้องขุดเจาะบ่อลึกลงไปใต้ดินหลายร้อยเมตรบนบริเวณที่เป็นพื้นที่ภูเขาไฟ งานขุดเจาะใหญ่ๆ แบบนี้จะรบกวนชั้นหินใต้พิภพจนไปกระตุ้นให้เกิดภูเขาไฟระเบิดได้หรือไม่ พื้นที่ที่เหมาะส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

โรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นสาเหตุเพิ

การเก็บเกี่ยวความร้อนใต้พิภพจะต้องขุดเจาะบ่อลึกลงไปใต้ดินหลายร้อยเมตรบนบริเวณที่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมดวงตาสัตว์ถึงส่องแสงในที่มืด</p><br><p class='caption-detail'>ถ้าหากคุณถ่ายรูปแมวหรือเอาไฟฉายส่องไปในป่าตอนกลางคืน ก็จะเห็นดวงตาของสัตว์ลุกวาวน่าขนพองสยองเกล้า อะไรทำให้ดวงตาของสัตว์ส่องแสงสว่างแบบนั้น แสงที่ส่องสว่างออกมาจากตาของสัตว์เป็นแสงสะท้อนเนื่องจากในลูก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมดวงตาสัตว์ถึงส่องแสงในที่มืด

ถ้าหากคุณถ่ายรูปแมวหรือเอาไฟฉายส่องไปในป่าตอนกลางคืน ก็จะเห็นดวงตาของสัตว์ลุกวาว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>นักโบราณคดีค้นพบกางเกงขายาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก!</p><br><p class='caption-detail'>กางเกงขายาวที่ถูกค้นพบจากสุสานในแอ่งทาริมของประเทศจีน ถือได้ว่าเป็นหลักฐานของกางเกงขายาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก กางเกงดังกล่าวมีอายุราว 3,000 ปี ประกอบด้วยผ้าสามชิ้นที่ถูกเย็บเข้าด้วยกัน และมีลายประดับถ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

นักโบราณคดีค้นพบกางเกงขายาวที่เก่าแก่ที่ส

กางเกงขายาวที่ถูกค้นพบจากสุสานในแอ่งทาริมของประเทศจีน ถือได้ว่าเป็นหลักฐานของกาง...