<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25 ลิตรขึ้นมาจากใต้ดิน 1 ลิตรจะกลายไปเป็นพลาสติก น้ำมันดิบประกอบด้วยส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งคือโมเลกุลที่ประกอบด้วยค...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?

พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมโลกจึงดูเล็กมากเมื่อมองจากดวงจันทร์?</p><br><p class='caption-detail'>โลกของเรามีขนาดเป็น 4 เท่าของดวงจันทร์ ซึ่งแปลว่าถ้าเรามองจากดวงจันทร์ลงมา ควรเห็นโลกใหญ่เป็น 4 เท่าของที่เรามองเห็นดวงจันทร์จากพื้นโลก แต่จากคำบอกเล่าของนักบินอวกาศที่เคยไปเยือนดวงจันทร์กลับไม่เป็นเช...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมโลกจึงดูเล็กมากเมื่อมองจากดวงจันทร์?

โลกของเรามีขนาดเป็น 4 เท่าของดวงจันทร์ ซึ่งแปลว่าถ้าเรามองจากดวงจันทร์ลงมา ควรเห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของคลื่นลูกอื่นในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันโครงการวิจัยอิสระหลายโครงการได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นยักษ์ตามคำนิยามนี้สามารถเกิดขึ้นไ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>โดมเกลือคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวโลก ใต้ผิวโลกลงไปมีชั้นเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็มที่ถูกขังอยู่ในแอ่งใต้ดิน ชื่อทางวิชาการของหินตะกอนประเภทนี...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

โดมเกลือคืออะไร?

โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกระทั่งพบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายขึ้นไปให้ดอกของมันได้รับแสงสว่าง หากมันไม่เลื้อยขึ้นสูง ลำต้นขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?

ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่ง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>มนุษย์เริ่มสวมชุดชั้นในตั้งแต่เมื่อไร?</p><br><p class='caption-detail'>ชุดชั้นในชิ้นแรกของโลกคือ ผ้าเตี่ยว ซึ่งมีการใช้สืบต่อกันมาหลายพันปีแล้ว แม้จะไม่มีใครรู้แน่ว่าใครคือคนแรกที่คิดเอาผ้ามาพันรอบสะโพก แต่ที่แน่ๆ ผ้าเตี่ยวทำหน้าที่เป็นอาภรณ์ทั้งชั้นนอกและชั้นในสำหรับมนุ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

มนุษย์เริ่มสวมชุดชั้นในตั้งแต่เมื่อไร?

ชุดชั้นในชิ้นแรกของโลกคือ ผ้าเตี่ยว ซึ่งมีการใช้สืบต่อกันมาหลายพันปีแล้ว แม้จะไม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>หลอดฟลูออเรสเซนต์ในอดีตกับปัจจุบันต่างกันอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ในอดีตหลอดฟลูออเรสเซนต์มีขนาดใหญ่ หนา และมีสวิตช์เปิดปิดในตัว เมื่อกดสวิตช์เปิดมันจะกระพริบ 2-3 ครั้งแล้วจึงสว่าง เมื่อเปิดและปิดหลอดไฟชนิดนี้บ่อยๆ มันจะเสื่อมคุณภาพ การเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาน่าจะดีกว่า ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

หลอดฟลูออเรสเซนต์ในอดีตกับปัจจุบันต่างกัน

ในอดีตหลอดฟลูออเรสเซนต์มีขนาดใหญ่ หนา และมีสวิตช์เปิดปิดในตัว เมื่อกดสวิตช์เปิดม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แมลงตัวเล็กๆ บินฝ่าสายฝนได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ฝนถือเป็นอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสสำหรับสัตว์ใดๆ ก็ตามที่เดินทางด้วยวิธีบิน ทั้งนี้เพราะหยดน้ำฝนอาจตกกระแทกใส่อย่างรุนแรง ทั้งยังกีดขวางวิสัยทัศน์ให้ขุ่นมัว ยิ่งไปกว่านั้น สัตว์ตัวเปียกย่อมมีน้ำหนักมากกว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แมลงตัวเล็กๆ บินฝ่าสายฝนได้อย่างไร?

ฝนถือเป็นอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสสำหรับสัตว์ใดๆ ก็ตามที่เดินทางด้วยวิธีบิน ทั้งนี้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>OTHER</p><br><p class='caption-title'>สุนัขเริ่มต้นใส่ปลอกคอตั้งแต่เมื่อไร?</p><br><p class='caption-detail'>ปลอกคอสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณ 5,000 ปี และค้นพบที่อียิปต์ นอกจากนี้บนโบราณวัตถุและภาพเขียนฝาผนังต่างๆ ที่เก่าแก่ราว 3,500-3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ก็มักปรากฏภาพสุนัขซึ่งสวมปลอกคอหนัง ปลอกคอเ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

OTHER


OTHER

สุนัขเริ่มต้นใส่ปลอกคอตั้งแต่เมื่อไร?

ปลอกคอสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุประมาณ 5,000 ปี และค้นพบที่อียิปต์ นอกจากนี้บนโ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็จะดึงดูดร่างกายรวมถึงน้ำในร่างกายของเราด้วย แต่ว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่กระทำต่อผู้คนบนโลกนั้นเล็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือ

ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ร่างกายของเรามีข้อต่อชนิดใดบ้าง?</p><br><p class='caption-detail'>กระดูกกว่า 200 ชิ้นของร่างกายมนุษย์เชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ ข้อต่อแต่ละชิ้นเป็นโครงสร้างซับซ้อนที่ประกอบด้วยเอ็นยึดกระดูก เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เยื่อบุต่างๆ และของเหลว ซึ่งทำหน้าที่หล่อลื่นทำให้ข้อต่อเคลื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ร่างกายของเรามีข้อต่อชนิดใดบ้าง?

กระดูกกว่า 200 ชิ้นของร่างกายมนุษย์เชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อ ข้อต่อแต่ละชิ้นเป็นโคร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ซึมเศร้าหรือไบโพลาร์? มาสังเกตอาการป่วยของ 2 โรคนี้กันเถอะ</p><br><p class='caption-detail'>ปัจจุบันเราคงได้ยินหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งสาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้นส่วนหนึ่งมาจากการที่บุคลนั้นๆ มีสภาวะทางจิตใจที่ไม่ปกติ บางรายอาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือโรคไบโพลาร์ร่วมด้ว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ซึมเศร้าหรือไบโพลาร์? มาสังเกตอาการป่วยขอ

ปัจจุบันเราคงได้ยินหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งสาเหตุของกา...