<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ชนเผ่ามาไซกระโดดได้สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ชนเผ่ามาไซอาศัยอยู่ในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา เมื่อเด็กหนุ่มชาวมาไซมีอายุถึงเกณฑ์เป็นนักรบ เขาจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมการเต้นรำกระโดด ในพิธีเต้นนี้ นักรบแห่งเผ่ามาไซจะยืนเขย่งส้นเท้าล้อมวงและ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ชนเผ่ามาไซกระโดดได้สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปจริ

ชนเผ่ามาไซอาศัยอยู่ในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา เมื่อเด็กหนุ่มชาวมาไซมี...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?</p><br><p class='caption-detail'>ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพัน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?

ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำในเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สิ่งที่พวกเขาเห็นคือลายเส้นขีดลากขนานไม่กี่เส้น แต่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน

เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>พบโครงกระดูกกบฏยุคกรีกโบราณ!</p><br><p class='caption-detail'>กลุ่มชายฉกรรจ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถืออาวุธประจันหน้าเผด็จการตอนนี้นอนเป็นโครงกระดูกในหลุมศพอยู่ใกล้กรุงเอเธนส์  ซึ่งขุดพบระหว่างการสำรวจเขตก่อสร้าง โครงกระดูกของมนุษย์ 80 คนที่ขุดพบครั้งนี้ มี 36 คนที่แขน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

พบโครงกระดูกกบฏยุคกรีกโบราณ!

กลุ่มชายฉกรรจ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถืออาวุธประจันหน้าเผด็จการตอนนี้นอนเป็นโครงกระดูกใ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? การกินเนื้อทำให้บรรพบุรุษมนุษย์ก้าวข้ามข้อจำกัดของสมอง</p><br><p class='caption-detail'>ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การเปลี่ยนเมนูและพฤติกรรมการกินอาหารของบรรพบุรุษมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื้อสัตว์ดิบให้พ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

จริงหรือไม่? การกินเนื้อทำให้บรรพบุรุษมนุ

ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การเปลี่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสูญพันธุ์เพราะโรคจากมนุษย์สมัยใหม่</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลหลายทฤษฎี หนึ่งในทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดบอกไว้ว่า เมื่อมนุษย์สมัยใหม่ (Homo sapiens) และมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลได้พบกันเป็นครั้งแ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

จริงหรือไม่? มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสูญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลหลายทฤษฎี หนึ่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ต้นกำเนิดของตำนานนิสเซ่มาจากไหน?</p><br><p class='caption-detail'>ใครเป็นคนต้นคิดเรื่องของภูติตัวน้อยสวมหมวกรูปกรวย ? นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าต้นกำเนิดของตำนาน “นิสเซ่” (nisse) คือภูติประจำบ้านของโรมันที่เรียกว่า “ลาเรส” (Lares) ผู้คนในสมัยจักรวรรดิโรมันนิยมตั้งแท่น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ต้นกำเนิดของตำนานนิสเซ่มาจากไหน?

ใครเป็นคนต้นคิดเรื่องของภูติตัวน้อยสวมหมวกรูปกรวย ? นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าต้นก...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?</p><br><p class='caption-detail'>ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระบบสะพานส่งน้ำจะทำหน้าที่ดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือทะเลสาบที่อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปถึง 100 กิโลเมตร ระบบสะพานส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?

ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Top 5 สิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลก ?</p><br><p class='caption-detail'>บนโลกใบนี้มีสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งมากมาย รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่มีความยาวมากที่สุด โดยสามารถจัดลำดับออกมาเป็น 5 อันดับ ดั...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Top 5 สิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลก ?

บนโลกใบนี้มีสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งมากมาย รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งใ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าภาษามือกำเนิดขึ้นที่ไหนและอย่างไร แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามนุษย์รู้จักใช้การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางในการสื่อสารมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้ว หรืออาจพูดได้ว่าภาษามือนั้นเก่าแก่ก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าภาษามือกำเนิดขึ้นที่ไหนและอย่างไร แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกัน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? The Dutch Tuplip Mania Bubble วิกฤตการณ์ทางการเงินสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์</p><br><p class='caption-detail'>วิกฤตการณ์ทางการเงินสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คือวิกฤตในตลาดดอกไม้ เมื่อประมาณ 376 ปีก่อน ณ ประเทศเนเธอแลนด์ เหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่า “วิกฤตความคลั่งทิวลิป (Tulip Mania)”  หรือ “...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Did You Know? The Dutch Tuplip Mania Bubb

วิกฤตการณ์ทางการเงินสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ คือวิกฤตในตลา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>รองเท้าส้นสูงมาจากไหน?</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อพูดถึงรองเท้าส้นสูง เชื่อว่าใครหลายๆ คนอาจจะนึกถึงรองเท้าเสริมส่วนสูงของบรรดาผู้หญิงทั้งหลาย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว รองเท้าส้นสูงถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อผู้ชายมาก่อน อีกทั้งรองเท้าส้นสูงก็ไม่ได้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

รองเท้าส้นสูงมาจากไหน?

เมื่อพูดถึงรองเท้าส้นสูง เชื่อว่าใครหลายๆ คนอาจจะนึกถึงรองเท้าเสริมส่วนสูงของบรร...