<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>เราสามารถย้ายเมืองได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>รอยแตกร้าวบนผืนธรณีแลบเลื้อยราวกับลิ้นที่ไม่รู้จักอิ่มเข้าใกล้เมืองคิรูนา (Kiruna) มากขึ้นเรื่อยๆ การทำเหมืองกำลังส่งเมืองทางเหนือสุดของสวีเดนเข้าสู่หุบเหวแห่งนรก ดังนั้น คิรูนาจึงต้องย้ายไปทางตะวันออ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

เราสามารถย้ายเมืองได้จริงหรือ?

รอยแตกร้าวบนผืนธรณีแลบเลื้อยราวกับลิ้นที่ไม่รู้จักอิ่มเข้าใกล้เมืองคิรูนา (Kirun...