<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?</p><br><p class='caption-detail'>เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย์ แต่นิยามนี้ไม่นับรวมสิ่งที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟเป็นกลุ่มก้อน เหตุผลที่ยังเรียกวัตถุละเอียดที่ออกมาจากภูเขาไฟว่าเถ้าก็เพร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมภูเขาไฟจึงพ่นเถ้าออกมา?

เถ้าภูเขาไฟไม่เหมือนเถ้าปกติ โดยทั่วไป เถ้า คือสิ่งที่เหลือจากการเผาวัตถุอินทรีย...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมดินในภูมิภาคเขตร้อนถึงเป็นสีแดง?</p><br><p class='caption-detail'>ดิน คือผลผลิตสุดท้ายจากการแตกตัวของหินแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการทางเคมี กายภาพ และชีวภาพจะค่อยๆ ผลิตชั้นดินขึ้นด้านบนของหินแข็ง ภูมิอากาศนั้นสำคัญยิ่งต่อการก่อเกิดดิน เพราะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมดินในภูมิภาคเขตร้อนถึงเป็นสีแดง?

ดิน คือผลผลิตสุดท้ายจากการแตกตัวของหินแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการทางเคมี กายภา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ผิวแทนถูกล้างออกได้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>เคยได้ยินมาว่าผิวแทนที่อุตส่าห์ไปทำมาอาจหายไปได้ถ้าเราไปอาบน้ำภายใน 20 นาที หลังจากนอนในตู้อบยูวี เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่? อย่างไร? แล้วถ้าเป็นกรณีของการนอนอาบแดดใต้แสงอาทิตย์โดยตรงล่ะ? สารเมลา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ผิวแทนถูกล้างออกได้หรือไม่?

เคยได้ยินมาว่าผิวแทนที่อุตส่าห์ไปทำมาอาจหายไปได้ถ้าเราไปอาบน้ำภายใน 20 นาที หลัง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวบีเทลจุสระเบิด?</p><br><p class='caption-detail'>ดาวยักษ์แดงบีเทลจุสนั้นคาดว่าจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาภายในหนึ่งล้านปีถัดไป เมื่อระเบิดมันจะทำให้ท้องฟ้าสว่างไสวโดยจะสว่างพอๆ กับดวงจันทร์อยู่หลายเดือน และมองเห็นได้ในตอนกลางวันเหมือนพระจันทร์ด้วย ซึ่งจ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวบีเทลจุสระเบิด?

ดาวยักษ์แดงบีเทลจุสนั้นคาดว่าจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาภายในหนึ่งล้านปีถัดไป เมื่อร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่บริเวณไหนน้อยที่สุด?</p><br><p class='caption-detail'>ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ด้วยหลายเหตุผลและอาจเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในโลก ในภูมิภาคเขตร้อนและกึ่งร้อนมีความเสี่ยงต่อไซโคลน ทอร์นาโด อุณหภูมิสูง และฝนตกหนัก ส่วนในภูมิภาคเขตหนาวของโลก ขั้วโลกจะพบกับความหนาวเย...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นที่บริเวณไหนน้อยที่สุด

ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้ด้วยหลายเหตุผลและอาจเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในโลก ในภูมิภาคเขตร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมคนเราถึงฆ่าตัวตายหมู่?</p><br><p class='caption-detail'>การฆ่าตัวตายหมู่อาจเกิดจากความสิ้นหวังต่อโอกาสในชีวิตที่ยากจนหรือเป็นหนี้ หรือว่าถูกกดขี่และจำขัง กรณีหลังสุดนั้นเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตายหมู่ครั้งแรกเท่าที่รู้กัน นั่นคือที่ป้อมมาซาดาใกล้กับทะเลสาบ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมคนเราถึงฆ่าตัวตายหมู่?

การฆ่าตัวตายหมู่อาจเกิดจากความสิ้นหวังต่อโอกาสในชีวิตที่ยากจนหรือเป็นหนี้ หรือว่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมโลกจึงดูเล็กมากเมื่อมองจากดวงจันทร์?</p><br><p class='caption-detail'>โลกของเรามีขนาดเป็น 4 เท่าของดวงจันทร์ ซึ่งแปลว่าถ้าเรามองจากดวงจันทร์ลงมา ควรเห็นโลกใหญ่เป็น 4 เท่าของที่เรามองเห็นดวงจันทร์จากพื้นโลก แต่จากคำบอกเล่าของนักบินอวกาศที่เคยไปเยือนดวงจันทร์กลับไม่เป็นเช...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมโลกจึงดูเล็กมากเมื่อมองจากดวงจันทร์?

โลกของเรามีขนาดเป็น 4 เท่าของดวงจันทร์ ซึ่งแปลว่าถ้าเรามองจากดวงจันทร์ลงมา ควรเห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของคลื่นลูกอื่นในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันโครงการวิจัยอิสระหลายโครงการได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นยักษ์ตามคำนิยามนี้สามารถเกิดขึ้นไ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>โดมเกลือคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวโลก ใต้ผิวโลกลงไปมีชั้นเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็มที่ถูกขังอยู่ในแอ่งใต้ดิน ชื่อทางวิชาการของหินตะกอนประเภทนี...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

โดมเกลือคืออะไร?

โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกระทั่งพบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายขึ้นไปให้ดอกของมันได้รับแสงสว่าง หากมันไม่เลื้อยขึ้นสูง ลำต้นขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?

ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่ง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แมลงตัวเล็กๆ บินฝ่าสายฝนได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ฝนถือเป็นอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสสำหรับสัตว์ใดๆ ก็ตามที่เดินทางด้วยวิธีบิน ทั้งนี้เพราะหยดน้ำฝนอาจตกกระแทกใส่อย่างรุนแรง ทั้งยังกีดขวางวิสัยทัศน์ให้ขุ่นมัว ยิ่งไปกว่านั้น สัตว์ตัวเปียกย่อมมีน้ำหนักมากกว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แมลงตัวเล็กๆ บินฝ่าสายฝนได้อย่างไร?

ฝนถือเป็นอุปสรรคที่หนักหนาสาหัสสำหรับสัตว์ใดๆ ก็ตามที่เดินทางด้วยวิธีบิน ทั้งนี้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็จะดึงดูดร่างกายรวมถึงน้ำในร่างกายของเราด้วย แต่ว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่กระทำต่อผู้คนบนโลกนั้นเล็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือ

ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโ...