พีระมิดแห่งคูคูลคาน (Kukulkan) ในชีเชนอิตซา (Chichén Itzá) ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่หลงเหลือจากอารยธรรมมายา พีระมิดขั้นบันไดแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี การค้นพบล่าสุดโดยคณะนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเม็กซิโกในกรุงเม็กซิโกซิตีเผยว่าภายในพีระมิดแห่งนี้มีความลับซ่อนอยู่ นั่นคือด้านใต้พีระมิดมีถ้ำใต้น้ำที่เรียกว่า ซีโนเต (cenote) ขนาดใหญ่ วัดได้ 35 x 25 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร แถมยังมีแม่น้ำใต้ดินไหลหล่อเลี้ยงอีกด้วย นักโบราณคดีเชื่อว่าชาวมายาน่าจะสร้างพีระมิดขึ้นทับซีโนเตธรรมชาติตามความเชื่อทางศาสนา ซึ่งยึดโยงสัญลักษณ์แห่งน้ำและชีวิตไว้ด้วยกัน ซีโนเตใต้พีระมิดอาจถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบูชายัญเช่นเดียวกับซีโนเตซากราโด (cenote sagrado) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวพีระมิดออกไป 500 เมตร อันนี้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าเคยมีการประกอบพิธีบูชายัญขึ้นแน่ๆ เพราะมีการรายงานแล้วว่าพบโครงกระดูกของมนุษย์อย่างน้อย 127 คนในซีโนเตซากราโด อย่างไรก็ดี การค้นพบนี้นำมาซึ่งความกังวลที่รบกวนจิตใจนักโบราณคดีอย่างยิ่ง เนื่องจากชั้นหินปูนหนา 5 เมตรที่เป็นฐานรากของพีระมิดอาจจะโดนแม่น้ำใต้ดินกัดเซาะ จนโครงสร้างพีระมิดสั่นคลอนและพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ

ค้นพบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใต้พีระมิดมายาอันโด่งดัง!