การลดลงของพื้นที่ป่าอะเมซอน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบภูมิสถานโบราณกว่า 450 แห่งเรียงรายอยู่ในป่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมด้วยพรรณไม้หนาทึบ ภูมิสถานดังกล่าวมีรูปร่างเป็นวงกลมคล้ายกับสโตนเฮนจ์ในอังกฤษ

ภูมิสถานปริศนานี้ถูกซ่อนจากสายตาชาวโลกมาหลายศตวรรษ ก่อนจะค้นพบโดยโดรนสำรวจที่คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติส่งเข้าไปสำรวจป่าในรัฐอาครีทางตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิล 

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ภูมิสถานเหล่านี้สร้างขึ้นสำหรับใช้เป็นที่ประชุมหรือใช้เป็นสถานประกอบพิธีกรรมของชุมชน นั่นแปลว่าป่าอะเมซอนได้ถูกมนุษย์เข้าไปบุกเบิกมานานแล้ว

น่าทึ่ง! มีการค้นพบสโตนเฮนจ์ในป่าอะเมซอน