Vivien Standen/Universidad de Tarapacá

ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทำให้มัมมี่ชินชอโรกว่า 100 ตัวกำลังถูกแบคทีเรียย่อยสลายให้เน่าเปื่อยกลายเป็นวุ้นสีดำเละๆ

ชินชอโรเป็นชนเผ่าล่าสัตว์เก็บของป่าในยุคสมัยดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งเขตแดนของประเทศเปรูและชิลีในปัจจุบัน ชนเผ่านี้มีธรรมเนียมเอาศพมาฝังให้กลายเป็นมัมมี่ โดยอาศัยสภาพอันร้อนแห้งแล้งของทะเลทรายอาตาคามาในภาคเหนือของชิลีเป็นตัวรักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อย มัมมี่ชินชอโรมีอายุกว่า 7,000 ปี ได้ชื่อว่าเป็นมัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

แต่ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา อากาศในพื้นที่ชายฝั่งทะเลทรายมีความชื้นสูงขึ้น ส่งผลให้แบคทีเรียนักย่อยสลายซากเจริญเติบโตบนผิวมัมมี่อย่างรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนจึงยังไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไร หน่วยงานท้องถิ่นหวังว่ายูเนสโกจะขึ้นทะเบียบมัมมี่เหล่านี้เป็นมรดกโลกซึ่งจะทำให้มีเงินทุนและทรัพยากรเข้ามาช่วยวิจัยหาทางออกในการรักษาสภาพมัมมี่เหล่านี้

ตะลึง! มัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกำลังเน่าเปื่อยกลายเป็นวุ้นสีดำเละๆ