M. Wagner/DAI

กางเกงขายาวที่ถูกค้นพบจากสุสานในแอ่งทาริมของประเทศจีน ถือได้ว่าเป็นหลักฐานของกางเกงขายาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก กางเกงดังกล่าวมีอายุราว 3,000 ปี ประกอบด้วยผ้าสามชิ้นที่ถูกเย็บเข้าด้วยกัน และมีลายประดับถักในแนวขวางที่ขากางเกง

นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า กางเกงขายาวเป็นเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้คนขี่ม้าได้โดยไม่เกะกะและไม่ระคายเคืองจากการเสียดสี กางเกงในยุคแรกน่าจะมีแค่ขากางเกงสองข้าง จากนั้นก็เริ่มมีการเย็บเพิ่มเป้ากางเกงขึ้นมา กางเกงอายุ 3,000 ปีที่เพิ่งค้นพบนี้มีเป้ากางเกงตกแต่งเรียบร้อย ดังนั้น วันหน้าเราอาจจะเจอกางเกงที่เก่าแก่กว่านี้อีกก็ได้

นักโบราณคดีค้นพบกางเกงขายาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก!