นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลหลายทฤษฎี หนึ่งในทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดบอกไว้ว่า เมื่อมนุษย์สมัยใหม่ (Homo sapiens) และมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลได้พบกันเป็นครั้งแรกเมื่อ 50,000 ปีที่แล้ว เชื้อโรคจากมนุษย์สมัยใหม่ได้ทำลายมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล หลักฐานทางชีววิทยาระบุโรคที่มีจุดกำเนิดในทวีปแอฟริกาหลายชนิด เช่น เชื้อวัณโรค, ไข้ไทฟอยด์, ไข้หวัด, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคไอกรน ได้แพร่เข้ามาติดมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลในยุโรป

เนื่องจากโรคเหล่านี้พัฒนาขึ้นในมนุษย์สมัยใหม่ มนุษย์สมัยใหม่จึงมีภูมิต้านทานดีกว่า เมื่อมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลติดเชื้อเหล่านี้ไป อาการเจ็บป่วยจึงรุนแรงมาก ถึงแม้ไม่ตายเพราะโรค ก็ยังคงมีผลทำให้สุขภาพอ่อนแอ ไม่สามารถแข่งขันสู้กับมนุษย์สมัยใหม่ได้

4 ทฤษฎีอธิบายการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล

นอกจากทฤษฎีที่เชื่อว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสูญพันธุ์เพราะติดเชื้อโรคจากมนุษย์สมัยใหม่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็ยังมีข้อสันนิษฐานว่าภัยธรรมชาติและความสามารถในการปรับตัวเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล

1. มนุษย์สมัยใหม่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เช่น อุปกรณ์ล่าสัตว์ เข็มเย็บหนังสัตว์ ทำให้มนุษย์สมัยใหม่เข้าไปชิงพื้นที่หากินของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลได้อย่างขาดลอยจนสูญพันธุ์ไป

2. การระเบิดของภูเขาไฟในอิตาลี เมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อน ทำให้อุณหภูมิของทวีปยุโรปลดต่ำลงอย่างกะทันหัน มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลปรับตัวไม่ทัน จึงสูญพันธุ์ไป

3. เมื่อหลายหมื่นปีก่อน เกิดภาวะภูมิอากาศแปรปรวนสลับร้อนสลับหนาว ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ วิถีชีวิตของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลอาศัยการล่าสัตว์ เก็บของป่า จึงได้รับผลกระทบไปเต็มๆ

4. การผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์สมัยใหม่กับมนุษย์นีแอนเดอร์ธัล ทำให้ประชากรมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลถูก “กลืนเข้ามาอยู่ในประชากรของมนุษย์สมัยใหม่

จริงหรือไม่? มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสูญพันธุ์เพราะโรคจากมนุษย์สมัยใหม่