รอยแตกร้าวบนผืนธรณีแลบเลื้อยราวกับลิ้นที่ไม่รู้จักอิ่มเข้าใกล้เมืองคิรูนา (Kiruna) มากขึ้นเรื่อยๆ การทำเหมืองกำลังส่งเมืองทางเหนือสุดของสวีเดนเข้าสู่หุบเหวแห่งนรก ดังนั้น คิรูนาจึงต้องย้ายไปทางตะวันออก 3 กิโลเมตร นับเป็นโครงการย้ายถิ่นที่ใหญ่ที่สุด โดยเริ่มขึ้นในปี 2015 และคาดว่าจะใช้เวลาหลายสิบปี

 อาคาร 21 แห่งในคิรูนามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของเมืองมาก จึงจะถูกย้ายไปทั้งหลัง อาคารแรกเป็นของผู้ก่อตั้งเมือง ผู้ก่อตั้งเมืองคิรูนา ฮัลมาร์ ลุนด์โบห์ม อาศัยอยู่ในฮัลมาร์ลุนด์โบห์มส์การ์เดน จนถึงปี 1920 ถือกันว่าเป็นอาคารสำคัญที่สุดในทางประวัติศาสตร์ของคิรูนา ตึกนี้จะย้ายไปในต้นปี 2016 การออกแบบ ฮัลมาร์ ลุนด์โบห์มส์การ์เดน ทำให้สามารถแยกอาคารนี้ออกเป็น 3 หรือ 4 ส่วนได้โดยง่าย แต่ละส่วนจะถูกยกขึ้นรถบรรทุก และขนไปยังเชิงเขาลูออสซาวารา ซึ่งเป็นที่ตั้งใหม่ อีกตึกหนึ่งเก่าแก่พอๆ กัน คือบ้านสีเหลืองเจิดจ้าเก่าแก่ของผู้บัญชาการตำรวจซึ่งจะย้ายไปทั้งหลัง โดยใช้คานเหล็กหนุน แล้วยกขึ้นบนรถบรรทุก กระบวนการย้ายตึกนี้ต้องวางแผนในรายละเอียดมาก นอกจากการใช้ภาพ การสแกนเลเซอร์ และการขนย้ายอย่างระมัดระวังแล้ว ถนนที่รถบรรทุกจะแล่นผ่านต้องได้รับการวิเคราะห์โดยละเอียดด้วย เพราะต้องกว้างมากพอ เสาไฟและป้ายจราจรจะได้ไม่กีดขวาง ถนนต้องไม่ลาดชันหรือมีทางโค้งมากเกินไปอีกด้วย

เราสามารถย้ายเมืองได้จริงหรือ?