ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระบบสะพานส่งน้ำจะทำหน้าที่ดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือทะเลสาบที่อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปถึง 100 กิโลเมตร ระบบสะพานส่งน้ำประกอบด้วยท่อใต้ดินและสะพานที่มีความลาดเอียง ทำให้น้ำไหลจากต้นทางถึงปลายทางได้

อย่างไรก็ดี โรมันไม่ใช่ชนชาติเดียวที่รู้จักการทำสะพานส่งน้ำ ชาวโปรตุเกสก็มีสะพานส่งน้ำเปโกส (Pegões) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโทมาร์ในตอนกลางด้วย

ขั้นตอนในการก่อสร้างสะพานส่งน้ำ

1.กำแพงสองอันถูกก่อสร้างขึ้นมาเป็นเสาตอม่อ และตรงระหว่างกำแพงจะมีโครงไม้ก่อเป็นซุ้มโค้ง

2.หินจะถูกวางเรียงตามโครงให้เป็นซุ้มโค้ง เมื่อหินถูกวางเข้าตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว น้ำหนักของหินจะกดรักษาให้ซุ้มโค้งทรงตัวอยู่ได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานรอง

3.โครงไม้ถูกถอดออก และหินก็จะถูกวางต่อเติมจนได้สะพานขึ้นเป็นรูปเป็นร่าง ตรงกลางสะพานจะถูกเว้นที่ไว้ทำเป็นรางส่งน้ำ

Related Post

ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?