เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำในเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สิ่งที่พวกเขาเห็นคือลายเส้นขีดลากขนานไม่กี่เส้น แต่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ภาพดิจิทัล ความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วภาพนั้นมีรายละเอียดอื่นๆ เป็นองค์ประกอบภาพมากมาย ได้แก่ หอก หมาล่าเนื้อ และเหยื่อ บริเวณที่พบภาพวาดนี้อยู่เหนือจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,133 กิโลเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณที่มีกิจกรรมปศุสัตว์หนาแน่นมาตั้งแต่ยุคกลาง

โปรแกรมวิเคราะห์ภาพในงานวิจัยนี้คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า DStretch ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายอวกาศ แต่นักโบราณคดีนำมาประยุกต์ใช้กับภาพวาดบนผนังถ้ำที่เลือนรางไปตามกาลเวลา โปรแกรมจะวิเคราะห์ร่องรอยของเม็ดสีที่อยู่บนพื้นผิวของหิน จากนั้นก็เพิ่มระดับความแตกต่างของเฉดสี ถึงระดับพิกเซล เพื่อให้ภาพที่ซ่อนอยู่คืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ในงานวิจัยนี้คณะนักวิทยาศาสตร์ยังใช้เครื่องสแกนเลเซอร์สร้างแบบจำลอง 3 มิติภายในถ้ำและภูมิประเทศโดยรอบอีกด้วย

ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน