ระบบการแบ่งวันเวลาของเราได้ปรับปรุงมาตลอดระยะเวลาหลายพันปี เมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วอารยธรรมบาบิโลนโบราณ (ตั้งอยู่ในดินแดนประเทศอิรักปัจจุบัน) ได้ประดิษฐ์ปฏิทินที่แบ่งเวลาออกเป็นปี เดือน และสัปดาห์ ชาวบาบิโลนสร้างปฏิทินโดยอิงจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า ปี คือเวลาที่โลกใช้เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ครบ 1 รอบ และเดือน คือเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกครบ 1 รอบ ชาวบาบิโลนรู้จักดวงดาวในระบบสุริยะแค่ 7 ดวง คือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวพุธ ดาวศุกร์ และดาวเสาร์ ดังนั้นแม้ว่าสัปดาห์จะเป็นหน่วยแบ่งเวลาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้าโดยตรง แต่เราก็ได้จำนวน 7 วันในสัปดาห์จากจำนวนดาวทั้งเจ็ดในจักรวาลทรรศน์ของอารยธรรมบาบิโลนนั่นเอง

ส่วนการแบ่งเวลาในแต่ละวันออกเป็นชั่วโมงนั้น มีที่มาจากนาฬิกาแดดของอารยธรรมอียิปต์โบราณ ซึ่งใช้วิธีเรขาคณิตแบ่งมุมศูนย์กลางของวงนาฬิกาออกเป็น 12 ส่วน ดังนั้นเวลากลางวันจึงถูกแบ่งเป็น 12 ส่วนเท่าๆ กัน แต่ละส่วนเรียกว่า “hora” ซึ่งเป็นรากศัพท์ของ คำว่า “hour” ที่แปลว่า ชั่วโมง ในภาษาอังกฤษนั่นเอง

Did You Know? ชื่อเดือนภาษาอังกฤษได้มาจากโรมัน

มีนาคม (March) ได้ชื่อมาจากเทพมาร์สซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามของชาวโรมัน

เมษายน (April) มาจากคำละติน aperire ที่แปลว่าเปิด

พฤษภาคมและมิถุนายน (May และ June) มาจากชื่อเทพี Maia และ Juno

กรกฎาคมและสิงหาคม (July และ August) มาจากชื่อ จูเลียส ซีซาร์ และจักรพรรดิออกัสตัส

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม (September October November และ December) มาจากภาษาละตินที่หมายถึงเดือนที่ 7 8 9 และ 10 ตามลำดับ

มกราคมและกุมภาพันธ์ (January และ February) เป็นเดือนที่ถูกเติมเข้ามาให้ครบปี ชื่อเดือนทั้งสองตั้งตามชื่อของเทพ Janus และเทศกาล Februa ซึ่งเป็นพิธีชำระล้างเพื่อความบริสุทธิ์ ตามลำดับ

ใครเป็นคนเริ่มแบ่งเวลาเป็นวันเดือนปี?