ผลการวิเคราะห์กระดูกของลูซี่เผยให้เห็นว่าแขนของเธอมีความแข็งแรงมาก ซึ่งเป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าลูซี่เป็นนักปีนป่ายที่คล่องแคล่ว

ลูซี่เป็นชื่อที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งให้ฟอสซิลโครงกระดูกมนุษย์วานรอายุ 3.2 ล้านปี ที่ค้นพบในประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี 1974 ปัญหาคาใจที่นักวิทยาศาสตร์เถียงกันมานานคือ ลูซี่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เดินสองขาบนพื้นเหมือนคนหรือโหนปีนป่ายกิ่งไม้เหมือนลิงกันแน่ เพราะเมื่อดูที่โครงสร้างขาและเท้าของลูซี่จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายของมนุษย์มากกว่าลิง แต่พอพิจารณาโครงกระดูกแขนและหัวไหล่ก็จะออกไปทางลิงหรือชะนีที่ชอบปีนป่ายอยู่บนยอดไม้

งานวิจัยล่าสุดได้เสนอหลักฐานชิ้นสำคัญที่ระบุว่า ลูซี่น่าจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้มากกว่าบนดิน คณะนักมานุษยวิทยาผู้ทำการวิจัยได้วิเคราะห์ความแข็งแรงระหว่างกล้ามเนื้อแขนและขาของลูซี่ โดยใช้ขนาดของกระดูกแขนท่อนบนและกระดูกขาของลูซี่ ของมนุษย์ปัจจุบัน และของชิมแปนซีเป็นตัวชี้วัดเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์ชี้ว่าสัดส่วนขนาดกระดูกแขนและขาของลูซี่ตกอยู่กลางๆ ระหว่างมนุษย์และชิมแปนซี แสดงว่าแม้ลูซี่จะเดินสองขาได้ แต่เธอก็ใช้แขนปีนต้นไม้เป็นประจำ

คาดเดาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยกระดูก

ความแข็งแรงของแขนท่อนบนของลูซี่ชี้ว่าแขนของเธอรับน้ำหนักตัวได้สบายๆ คณะนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์สัดส่วนระหว่างขนาดแขนกับขาของลูซี่เปรียบเทียบกับของชิมแปนซีและมนุษย์ ผลปรากฏว่า ลูซี่มีแขนที่แข็งแรงอยู่กลางๆ ระหว่างคนกับลิง

ลูซี่เป็นชื่อของฟอสซิลออสตราโลบิธิคัส อะฟาเรนสิส (Australopithecus afarensis) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ในวงศ์โฮมินิด ฟอสซิลอายุ 3.2 ล้านปีของลูซี่ มีความสมบูรณ์ร้อยละ 40

Related Post

Did You Know? ลูซี่คือนักปีนต้นไม้ตัวยง!