บนโลกใบนี้มีสิ่งก่อสร้างอันน่าทึ่งมากมาย รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีสิ่งก่อสร้างที่มีความยาวมากที่สุด โดยสามารถจัดลำดับออกมาเป็น 5 อันดับ ดังนี้

5.เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นสแตนฟอร์ด

สถานที่: รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ความยาว: 3.1 กิโลเมตร

4.สตอน (กำแพงโบราณแห่งโครเอเชีย)

สถานที่: โครเอเชีย

ความยาว: 5.5 กิโลเมตร

3.ป้อมปราการแรนิคอต

สถานที่: ปากีสถาน

ความยาว: 26 กิโลเมตร

2.กำแพงป้อมคัมบาลกาห์

สถานที่: อินเดีย

ความยาว: 36 กิโลเมตร

1.กำแพงเมืองจีน

สถานที่: สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความยาว: 8,850 กิโลเมตร

(ข้อมูลในเดือนตุลาคม ปี 2016)

Top 5 สิ่งก่อสร้างที่ยาวที่สุดในโลก ?