โดยปกติ ถ้าเราอยู่ในท่ากลับหัวนานๆ เลือดจำนวนมากจะกรูไปคั่งอยู่ที่สมองและอาจทำให้เป็นอันตรายได้ เหตุใดเรื่องเช่นนี้จึงไม่เกิดขึ้นกับตัวอ่อน?

ตัวอ่อนไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงมากมายนักตอนที่อยู่ในครรภ์มารดา ส่วนหนึ่งเพราะถูกล้อมอยู่ในของเหลว ความหนาแน่นของตัวอ่อนอยู่ที่ประมาณ 1.06 ซึ่งมากกว่าน้ำคร่ำที่มีความหนาแน่น 1.01 อยู่เล็กน้อย ความแตกต่างนั้นน้อยมากทำให้ตัวอ่อนเกือบจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักและเลือดก็สามารถไหลเวียนขึ้นลงได้อย่างง่ายดาย

ในช่วงเวลาใกล้คลอด ประเด็นนี้เริ่มเป็นปัญหามากกว่าเดิม เพราะตัวอ่อนเติบโตขึ้นจนคับมดลูก ทำให้ต้องอยู่ในท่ากลับหัวตลอดเวลา และน้ำคร่ำที่เคยปกป้องมันจากแรงโน้มถ่วงก็ถูกแทนที่จนเหลือแค่ไม่มาก อย่างไรก็ตาม ตัวอ่อนก็ได้รับความช่วยเหลือจากจังหวะการเต้นของหัวใจที่สูงถึง 140-160 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้เลือดสามารถสูบฉีดหมุนเวียนไปทั่วร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะอยู่ในท่ากลับหัวก็ตาม

ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโต ทั้งๆ ที่กลับหัวอยู่ได้อย่างไร?