ในระหว่างตั้งครรภ์ สมองของผู้หญิงที่จะเป็นแม่จะเปลี่ยนแปลง ศูนย์กลางสำคัญในสมองหลายส่วนจะหดตัวเพื่อให้สมองทำงานในด้านการเห็นอกเห็นใจและการจำใบหน้าได้ดีขึ้น

ในระหว่างตั้งครรภ์และคลอด เชื่อกันว่าแม่มือใหม่จะสับสนและขี้ลืม นักวิทยาศาสตร์บันทึกถึงผู้หญิงที่พัฒนาลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่ง นั่นคือการมีสมองแบบแม่ยามตั้งครรภ์

นักวิทยาศาสตร์ได้สแกนสมองผู้หญิงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ โดยจับตาดูสมองเนื้อสีเทาของสมอง เซลล์สมองส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมปฏิบัติการของสมองส่วนที่เหลือ นักวิทยาศาตร์สังเกตเห็นว่า สมองเนื้อสีเทาของผู้หญิงจะหดตัวลงระหว่างตั้งครรภ์ ฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์ความทรงจำจะหดตัวลง จึงอธิบายได้ว่าทำไมผู้หญิงถึงขี้ลืมหลังคลอดบุตร ยิ่งกว่านั้น หลายพื้นที่ที่หดตัวยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย

นักวิทยาศาสตร์บอกว่า สมองเนื้อสีเทาหดตัวเพราะสมองเนื้อสีขาวในสมองจะเติบโตขึ้น ในสมองเนื้อสีขาวจะมีตัวเชื่อมเซลล์สมองซึ่งอาจจะไปทำให้การสื่อสารทางไฟฟ้าระหว่างการตั้งครรภ์ดีขึ้น นั่นแปลว่าสมองของแม่มือใหม่อาจปรับตัวเพื่อให้ผูกพันกับลูกและเข้าใจความต้องการของโลกให้ได้ดีที่สุด

ผู้หญิงมีครรภ์มีสมองแบบแม่