ในโลกของภาพยนตร์ มักจะมีเรื่องของยาพูดความจริง ซึ่งทำให้คนที่ดื่มเข้าไปต้องคายความลับออกมาโดยที่ขัดขืนอะไรไม่ได้ ยาแบบนี้มีอยู่จริงหรือไม่?

ยาที่ออกฤทธิ์ได้เหมือนยาพูดความจริงก็พอจะมีอยู่ ยากลุ่มนี้เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ต่อประสาททำให้มีอาการง่วงซึมและคิดได้ช้าลง เช่น อะโทรพีน และสโคโพลามีน ซึ่งเป็นสารที่สกัดได้จากพืชในวงศ์มะเขือ สารพิษเหล่านี้มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง และไปรบกวนระบบการส่งสัญญาณประสาท

มีรายงานถึงการใช้ยาพูดความจริงระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาในบางประเทศ ผู้ต้องหาที่ดื่มยาพูดความจริงจะสูญเสียความระมัดระวังในการพูดและหลุดบอกความลับแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ในทางการแพทย์ ยาที่มีฤทธิ์เหมือนยาชนิดนี้นำมาใช้ร่วมเพื่อการรักษาผู้ป่วยจิตเภท ทำให้ผู้ป่วยผ่อนคลายความกังวลและพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลหรือประสบการณ์บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใจออกมา

อย่างไรก็ตาม การใช้ยาพูดความจริงเค้นความจริงก็เป็นดาบสองคม เพราะมันกระตุ้นให้เกิดมโนภาพและภาพหลอนได้ด้วย ดังนั้น ยาพูดความจริงอาจให้ผลที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังก็ได้ เพราะว่ามันอาจจะไปทำให้สมองของผู้ต้องหาสับสนจนกระทั่งเชื่อว่าเรื่องโกหกที่เขาเตรียมไว้เป็นเรื่องจริงไปเลย แทนที่จะได้ความจริงออกมา กลับกลายเป็นเสียของ

Did You Know? พิษทำให้เสียการระวังตัว

อะโทรพีนและสโคโพลามีนมีฤทธิ์เป็นยากล่าวสัจจะ โดยมันจะไปยับยั้งการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้เราง่วงซึม คิดอ่านอะไรได้ช้าลง

ในภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ได้กล่าวถึงการใช้น้ำยากล่าวสัจจะเค้นความจริงหลายครั้ง แต่การใช้ยากล่าวสัจจะในโลกจริงเป็นดาบสองคมที่ต้องระวัง

ยากล่าวสัจจะมีอยู่จริงหรือไม่?