คำว่ายาเม็ด (tablet) หมายถึงยาที่อัดเป็นเม็ดด้วยเบ้าอัดเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงยาปั้น ยาลูกกลอน หรือยาแคปซูล ยาเม็ดแบบแผงที่เราคุ้นเคยทำมาจากตัวยา สารช่วยเกาะตัว และสารช่วยแตกตัวที่บดเป็นผงเนื้อเดียวแล้วอัดให้เป็นเม็ดแข็งในเบ้าอัดยา ในยุโรป การผลิตยาจะต้องอ้างอิงจากเภสัชตำรับของยุโรป (European pharmacopoeia) ซึ่งรวบรวมสูตรและวิธีการทำยาไว้เพื่อทำให้ปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาแต่ละเม็ดได้มาตรฐานตรงกัน ในทางปฏิบัติ เป็นไปไม่ได้ที่ยา 2 เม็ด จะมีปริมาณยาเท่ากันเป๊ะๆ ดังนั้น จึงต้องมีการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อรับประกันคุณภาพของยา วิธีการตรวจสอบยาเม็ดที่ใช้กันหลักๆ มี 2 วิธี

การตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ายามีตัวยาเท่ากันทุกเม็ด

การสุ่มตรวจ: ยาเม็ดจำนวนหนึ่ง เช่น 10 เม็ด จะถูกสุ่มออกมาจากชุดการผลิต ถ้าสารออกฤทธิ์ในยา 10 เม็ด มีความแปรผันมากเกินกว่าร้อยละ 15 ของค่าเฉลี่ย ชุดการผลิตชุดนั้น ก็จะถูกทิ้งเลยทั้งชุด

การชั่งน้ำหนัก: ยาเม็ดกลุ่มละ 20 เม็ด จะถูกแบ่งออกมาชั่งทีละเม็ด หากมียา 2 เม็ดที่น้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของกลุ่มยา 20 เม็ดนั้น มันก็จะถูกคัดทิ้งทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ยาเม็ดที่แบ่งซีกได้จะมีรอยคั่นตรงกลาง แต่ละซีกของยาได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่า มีตัวยากระจายอยู่เท่ากัน

ยาเม็ดผลิตขึ้นอย่างไร?