คณะนักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักร ค้นพบวิธีสังเคราะห์เลือดปริมาณมาก ช่วยแก้ปัญหาเลือดขาดแคลน

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย บริสตอล สหราชอาณาจักร ได้พัฒนาวิธีที่จะผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ทีละมากๆ ได้อย่างไม่จำกัด เซลล์เม็ดเลือดมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ป่วยในพื้นที่สงครามและพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนเลือดบริจาค นอกจากนี้ เซลล์เม็ดเลือดสังเคราะห์ก็ยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มีหมู่เลือดหายากอีกด้วย

วิธีการผลิตแบบเดิมใช้สเต็มเซลล์เม็ดเลือดธรรมดา ข้อจำกัดคือ สเต็มเซลล์เม็ดเลือด 1 เซลล์ สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้อย่างมากที่สุดก็ 50,000 เซลล์ ซึ่งยังบรรจุได้ไม่ถึงหนึ่งในล้านของเลือด 1 ถุงด้วยซ้ำ

เทคนิคที่พวกเขาใช้คือ การหยุดพัฒนาการของสเต็มเซลล์ไว้ที่ระยะเริ่มต้นของพัฒนาการ ทำให้มันเป็นอมตะสามารถแบ่งตัวได้อย่างแทบจะไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในอนาคตอันใกล้ เมื่อเทคนิคนี้พัฒนาจนถึงระดับอุตสาหกรรม เราก็จะไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องเลือดขาดแคลนอีกต่อไป

Did You Know? เทคนิคใหม่ทำให้สเต็มเซลล์เม็ดเลือดแบ่งตัวได้ไม่จำกัด

สเต็มเซลล์เม็ดเลือดทั่วไปแบ่งตัวได้จำกัดจำนวนครั้ง แต่เทคนิคใหม่สามารถทำให้สเต็มเซลล์เม็ดเลือดแบ่งตัวได้เรื่อยๆ โดยไม่มีข้อจำกัด

สเต็มเซลล์เลือดจากผู้บริจาค

1.ผู้บริจาคที่สุขภาพแข็งแรงบริจาคสเต็มเซลล์จากไขกระดูก สเต็มเซลล์จากไขกระดูกสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดใดก็ได้ รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดแดง

เซลล์แบ่งตัว

2.นักวิทยาศาสตร์ตัดต่อยีนชนิดพิเศษลงไปในสเต็มเซลล์เพื่อหยุดพัฒนาการของเซลล์ไว้ในช่วงเริ่มต้น สเต็มเซลล์ในระยะเริ่มต้นนี้แบ่งตัวได้ไม่จำกัดจำนวน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ผลิตเซลล์เม็ดเลือดได้เป็นจำนวนมากเท่าที่ต้องการ

พัฒนาเป็นเซลล์เม็ดเลือด

3.นักวิทยาศาสตร์เติมสารกระตุ้นพัฒนาการลงไปในหลอดเพาะเซลล์เพื่อกระตุ้นให้เซลล์พัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย เซลล์เม็ดเลือดก็จะถูกสกัดออกมาด้วยการกรองและการปั่นแยกส่วน

รู้ยัง? นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์เลือดแบบทีละมากๆ ได้แล้วนะ