ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียปีละ 400,000 คน คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทือบิงเงนในเยอรมนีจึงพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมา การทดลองในลิงและมนุษย์ปรากฏผลว่า หากได้รับตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด วัคซีนชนิดใหม่นี้ป้องกันเชื้อมาลาเรียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และแทบไม่มีผลข้างเคียงเลย

วัคซีนมาลาเรียผลิตมาจากเชื้อมาลาเรียที่ถูกทำให้อ่อนแรงด้วยการฉายรังสีและการเก็บแช่แข็ง เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไประบบภูมิคุ้มกันจะสร้างแอนติบอดี้ออกมารับมือและจดจำเชื้อมาลาเรียเอาไว้ ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานมาลาเรีย

ในการทดลองกับอาสาสมัครสุขภาพปกติที่ไม่เคยติดเชื้อมาลาเรียจำนวน 67 คน โดยแบ่งกลุ่มให้ได้รับวัคซีนที่มีปริมาณและเว้นระยะพักช่วงต่างกัน ผลการทดลองที่ดีที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีน 3 ครั้งในเวลา 4 สัปดาห์ อาสาสมัคร 9 คนในกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันต้านทานมาลาเรียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือนครึ่งหลังจากได้รับวัคซีน

Related Post

วัคซีนป้องกันมาลาเรียได้ 100% ผลิตมาจากอะไร?