อาการปวดหลอนคือความรู้สึกเจ็บปวดตรงอวัยวะที่ถูกตัดออกไป เช่น ผู้ป่วยที่ถูกตัดขารู้สึกเจ็บขา นักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าอาการนี้เกี่ยวข้องกับปลายเส้นประสาทตรงบริเวณตออวัยวะที่ถูกตัดเท่านั้น แต่ปัจจุบันเรารู้แล้วว่าความสับสนในการแปลผลสัญญาณประสาทของไขสันหลังและสมองก็มีส่วนทำให้เกิดอาการปวดหลอนด้วย

ลำดับช่วงเวลาที่ทำให้เกิดอาการปวดหลอน

1.ปลายเส้นประสาทที่เสียหายตรงตออวัยวะ ส่งสัญญาณประสาทเพี้ยนๆ ออกมา ซึ่งโดยปกติแล้วสัญญาณประสาทจะถูกควบคุมให้ส่งออกมา เมื่อเซลล์รับสัมผัสถูกกระตุ้นเท่านั้น

2.สารสื่อประสาทถูกปล่อยออกมาจากไขสันหลังตรงบริเวณที่เส้นประสาทเข้ามาบรรจบกัน สารสื่อประสาททำให้เส้นประสาทที่ไขสันหลังมีความอ่อนไหวมากขึ้น มันจึงตอบสนองต่อสัญญาณจากตออวัยวะอย่างรวดเร็ว

3.เซลล์ประสาทในสมองส่งต่อสัญญาณจากร่างกายไปยังสมองส่วนที่รับความรู้สึกของอวัยวะที่ถูกตัด แต่สมองได้ปรับเปลี่ยนส่วนนั้นไปทำหน้าที่อื่น เหลือเพียงวงจรสมองเก่าที่แปลผลไม่ได้ ดังนั้น เมื่อมีสัญญาณส่งเข้ามา สมองส่วนนั้นก็จะแปลผลเป็นความเจ็บปวดจากอวัยวะที่เคยมี

Related Post

อาการปวดหลอนเกิดจากอะไร ?