โรคหวัดมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดซึ่งมีมากกว่า 200 สายพันธุ์ แต่เกือบทั้งหมดก็มีอาการคล้ายกัน โรคหวัดแพร่โดยการที่ไวรัสจากทางเดินอากาศส่วนบนของผู้ป่วยถูกส่งผ่านไปยังผู้อื่นด้วยการไอหรือจาม หากเชื้อไวรัสเข้าไปถึงที่ชั้นเยื่อเมือกในจมูก ปาก หรือตา มันก็จะแพร่พันธุ์และทำให้ผู้ได้รับเชื้อเป็นไข้หวัดได้ โดยโรคหวัดสามารถแพร่เชื้อได้สามทาง ดังนี้

1. ทางอากาศ

เมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม ละอองของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก ที่มีเชื้อไวรัสหวัดก็จะกระจายออกมาด้วย ซึ่งวิธีนี้อาจจะแพร่เชื้อหวัดให้แก่คนรอบข้างได้ไกลถึง 2 เมตรเลยทีเดียว

2. ทางการสัมผัสโดยตรง

เมื่อผู้ป่วยเอามือป้องปากขณะไอ สารคัดหลั่งที่มีอนุภาคไวรัสก็จะติดอยู่ที่มือผู้ป่วย หากเขาไปจับมือกับคนอื่น แล้วคนคนนั้นเอามือไปป้ายตาหรือเยื่อเมือกอื่นๆ เชื้อหวัดก็จะแพร่ติดไปยังคนนั้นด้วย

3. ทางการสัมผัสโดยอ้อม

เมื่อผู้ป่วยเอามือที่มีเชื้อไวรัสไปสัมผัสกับวัตถุ เช่น ลูกบิดประตู แล้วมีคนอื่นมาจับต่อ คนคนนั้นก็มีสิทธิ์รับเชื้อไวรัสหวัดได้เหมือนกัน แต่เชื้อไวรัสที่อยู่ข้างนอกนี้มีอายุไม่ยืนนัก มันมีฤทธิ์แพร่เชื้อได้เพียงประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

Related Post

โรคหวัดแพร่เชื้อได้อย่างไร?