ตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มโมโนทรีมซึ่งพบได้ในออสเตรเลียเท่านั้น คณะนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยไฟลน์เดอร์และมหาวิทยาลัยแอดิเลดของออสเตรเลียค้นพบว่า ฮอร์โมน GLP-1 ในตุ่นปากเป็ดมีความเสถียรสูงมากต่างจากในมนุษย์

การค้นพบนี้เป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพราะฮอร์โมน GLP-1 กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุล ร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ตอบสนองต่อฮอร์โมน GLP-1 ช้ากว่าคนปกติ ขณะที่ฮอร์โมน GLP-1 ของมนุษย์ก็สลายตัวเร็วมากส่งผลให้ผู้ป่วยผลิตอินซูลินได้น้อย

คณะผู้วิจัยสันนิษฐานว่า GLP-1 ในตุ่นปากเป็ดมีความเสถียร เพราะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญในพิษของตุ่นปากเป็ด วิวัฒนาการจึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการสลายตัวของ GLP-1 ให้เสถียรขึ้น ผู้วิจัยยังพบว่าตัวกินมดหนามซึ่งเป็นโมโนทรีมอีกชนิดก็มี GLP-1 ที่เสถียรเช่นกันแม้จะไม่เท่าตุ่นปากเป็ดก็ตาม

โมโนทรีมคืออะไร?

โมโนทรีมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีช่องเปิดช่องเดียว ซึ่งหมายถึงรูทวารร่วมที่มันใช้ในการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ และการผสมพันธุ์

ตุ่นปากเป็ดและตัวกินมดหนามเป็นโมโนทรีม 2 ชนิดสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก

แม้ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่โมโนทรีมออกลูกเป็นไข่

Related Post

Did You Know? พิษตุ่นปากเป็ดอาจมีเคล็ดลับสร้างยารักษาเบาหวาน