โรคซึมเศร้าและวิตกกังวลมักจะเป็นอาการข้างเคียงของโรคมะเร็งระยะรุนแรง งานวิจัยซึ่งจัดทำโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 2 คณะแสดงให้เห็นว่าสารไซโลซีบินที่สกัดจากเห็ดเมาอาจฟื้นฟูสภาพจิตผู้ป่วยได้

การทดลองทั้งสองชิ้นใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยมะเร็งรวม 80 คน นักวิจัยสุ่มให้สารไซโลซีบินแก่ผู้ป่วยในโครงการ และบันทึกผลกระทบทางจิตในระยะ 4-6 ชั่วโมงซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไซโลซีบินออกฤทธิ์ จากนั้นก็ติดตามดูผลระยะยาว หลังจากผ่านไป 6 เดือนพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 78 มีอาการซึมเศร้าลดลง ร้อยละ 83 รู้สึกวิตกกังวลน้อยลง ส่วนผู้ป่วยร้อยละ 65 รายงานว่าหายจากโรค แม้ว่าผลการทดลองจะออกมาน่าพอใจ แต่แพทย์ก็ยังเตือนว่าการใช้เห็ดเมาอย่างผิดวิธีก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคจิตเภทได้

*เห็ดเมาหรือเห็ดวิเศษ

เห็ดกว่า 200 สปีชีส์มีสารไซโลซีบินที่จะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน

Did You Know? เห็ดเมาช่วยลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็ง