นักวิทยาศาสตร์ พบกบสีม่วงสายพันธ์ุใหม่ จมูกเหมือนหมู อาศัยอยู่ใต้ดิน ที่บริเวณเทือกเขาฆาฏตะวันตก ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกบที่พบได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อกบสายพันธ์ใหม่นี้ว่า Nasikabatrachus Bhupathi เพื่อเป็นเกียรติแก่ Dr. Subramaniam Bhupathy นักสำรวจชื่อดังชาวอินเดียซึ่งเสียชีวิตในบริเวณเทือกเขาที่ค้นพบเจ้ากบตัวนี้ เมื่อปี 2014

นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ากบสายพันธุ์นี้มีความใกล้ชิดกับกบสายพันธ์ุ Nasikabatrachus Sahyadrensis ซึ่งถูกค้นพบที่บริเวณเทือกเขาเดียวกัน เมื่อปี 2003 อีกด้วย

กบสายพันธุ์นี้ถูกค้นพบโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลอินเดียขณะทำการสำรวจและเก็บดีเอ็นเอของกบทุกชนิดในประเทศอินเดีย กบสายพันธ์ุใหม่นี้มีผิวสีม่วงเป็นมัน ตาเล็ก จมูกยาวรูปทรงเหมือนจมูกหมู ขาสั้น ส่วนเท้าแข็งและแผ่ออกคล้ายจอบ

นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายถึงรูปร่างที่ดูแปลกประหลาดของกบชนิดนี้ว่าเกิดขึ้นจากการวิวัฒนาการและการปรับตัวให้เหมาะสมกับวิถีดำรงชีวิตของมัน ไม่ว่าจะเป็นจมูกที่ยื่นออกมาเพื่อช่วยในการหาอาหาร เท้ารูปจอบเพื่อช่วยในการขุดดิน

สำหรับอาหารของกบสายพันธุ์นี้คือ มด ปลวก และแมลงซึ่งอาศัยอยู่ใต้ดิน เมื่อย่างเข้าฤดูฝนกบตัวผู้จะส่งเสียงร้องหาตัวเมียจากใต้ดิน และขึ้นสู่พื้นดินเพื่อจับคู่ผสมพันธ์ุในลำธาร หลังตัวเมียวางไข่ มันก็จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินตามเดิม

ส่วนไข่ของกบจะฟักตัวเป็นลูดอ๊อดภายในเวลาเพียง 1 – 2 วัน และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากลูกอ๊อดของกบชนิดอื่น พวกมันจะไม่ว่ายหาอาหารในน้ำเพราะมีปากซึ่งวิวัฒนาการจนคล้ายปากของปลาซักเกอร์ พวกมันจะเกาะอยู่ตามหินด้านหลังของน้ำตกที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำและใช้ปากดูดกินตะไคร่น้ำเป็นอาหาร เมื่อหมดฤดูฝนซึ่งใช้เวลาประมาณ 120 วัน ลูกอ๊อดจะโตเป็นกบตัวน้อยและบอกลาโลกบนดินเพื่อใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินตลอดไปยกเว้นฤดูผสมพันธ์ุซึ่งใช้เวลาเพียงปีละ 2 สัปดาห์เท่านั้น

อย่างไรก็ดีจนถึงขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่ามีกบประมาณกี่สายพันธ์ุบนโลกใบนี้ เนื่องจากมีการค้นพบกบสายพันธ์ุใหม่ๆ ไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ชนิด แต่ในขณะเดียวกันกบก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุมากที่สุด โดยพบว่ากบที่ถูกค้นพบแล้วประมาณ 42% เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ

Related Post

ตะลึง! กบสายพันธ์ุใหม่จมูกเหมือนหมู