ยานสำรวจอวกาศดอว์นขององค์การนาซาพบสารอินทรีย์ในซีกเหนือของเซเรส ซึ่งเป็นดาวเคราะห์แคระที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี แม้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มั่นใจ แต่สันนิษฐานว่าเป็นสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นบนเซเรสไม่ได้มาจากวัตถุอื่นในอวกาศ สัญญาณของสารอินทรีย์เป็นหลักฐานอีกชิ้นว่าเมื่อก่อนเซเรสจะต้องมีสภาวะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตเพราะก่อนหน้านี้ก็ค้นพบร่องรอยเกลือแร่และน้ำแข็งบนเซเรสมาแล้ว

การค้นพบสารอินทรีย์บนเซเรสอาศัยข้อมูลจากเครื่องสเปกโตรมิเตอร์บนยานสำรวจดอว์นซึ่งเห็นได้ทั้งแสงในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้และอินฟราเรด ทำให้ตรวจพบสัญญาณวัตถุที่มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบซึ่งกระจายในพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตรรอบหลุมเครเตอร์เออร์นูเตต

ดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่

ชั้นดาวเคราะห์แคระ

ชื่อ: เซเรส

ประเภท: ก่อนหน้าปี 2006 เซเรสจัดอยู่ในประเภทดาวเคราะห์น้อย แต่ตามคำนิยามใหม่ของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้ยกระดับเซเรสให้เป็นดาวเคราะห์แคระ

ตำแหน่ง: ในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 945 กิโลเมตร

การค้นพบสารอินทรีย์บนเซเรสบอกอะไรได้บ้าง?