หากมีระเบิดเกิดขึ้นในอวกาศ ยานอวกาศที่อยู่ในรัศมีร้อยกิโลเมตรจากจุดระเบิดจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือไม่? หรือไม่เป็นอะไรเลย เพราะอวกาศไม่มีโมเลกุลอากาศที่จะนำแรงระเบิดไปกระทบอะไรได้

ลูกระเบิดเกิดการระเบิดในอวกาศได้ แต่ว่าผลกระทบจากการระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างจากการระเบิดบนโลก เมื่อเกิดระเบิดบนโลกพื้นที่ในรัศมีการทำลายของระเบิดจะได้รับแรงกระแทกจากคลื่นความดันที่วิ่งผ่านอากาศ แต่ในอวกาศที่ว่างเปล่านั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวกลางของคลื่นความดัน

การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศ ในปี 1962 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่ความสูง 400 กิโลเมตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก การระเบิดได้แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายแก่ดาวเทียม 8 ดวงและอุปกรณ์บนโลกอีกนับไม่ถ้วน อย่างไรก็ตาม ระเบิดในอวกาศกลับมีอันตรายมากกว่าเสียอีก เนื่องจากก๊าซร้อนและเศษสะเก็ดระเบิดจะพุ่งออกไปทุกทิศทุกทางด้วยความเร็วเต็มที่ แตกต่างจากบนโลกที่อย่างน้อยก็มีโมเลกุลอากาศช่วยชะลอความเร็วเอาไว้ ดังนั้น ก๊าซและสะเก็ดระเบิดในอวกาศจึงมีความเร็วสูงมาก และอาจจะเข้าชนจนสร้างความเสียหายแก่ยานอวกาศที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรได้ ตัวอย่างผลของการระเบิดในอวกาศที่เห็นได้ชัดเจนคือ ซูเปอร์โนวา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ การระเบิดซูเปอร์โนวาแต่ละครั้งพ่นก๊าซร้อนที่มีความเร็วได้ถึงหลายพันกิโลเมตร/ชั่วโมง

**แคสสิโอเปีย เอ เป็นซากของซูเปอร์โนวาที่ระเบิดเมื่อ 300 ปีที่แล้ว ปัจจุบันก็ยังมีก๊าซร้อนพ่นออกมาจากศูนย์กลางด้วยความเร็ว 400 กิโลเมตร/วินาที

การทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศ

ในปี 1962 สหรัฐอเมริกาได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่ความสูง 400 กิโลเมตร เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก การระเบิดได้แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเป็นวงกว้าง สร้างความเสียหายแก่ดาวเทียม 8 ดวงและอุปกรณ์บนโลกอีกนับไม่ถ้วน

Related Post

การระเบิดในอวกาศจะทำให้เกิดคลื่นความดันหรือไม่?