โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 20 ล้านปีที่ผ่านมา สนามแม่เหล็กโลกมีการกลับขั้วทุกๆ 300,000 ปี การกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 780,000 ปีที่แล้ว 

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจนักว่าสนามแม่เหล็กโลกกลับขั้วเองได้อย่างไร สนามแม่เหล็กโลกเกิดจากการหมุนวนของเหล็กเหลวในแก่นโลกชั้นนอกซึ่งเปรียบเสมือนไดนาโมขนาดยักษ์ ฉะนั้น ไม่ว่าอย่างไรสาเหตุของการกลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกจะต้องเกิดขึ้นที่แก่นโลกอย่างแน่นอน การกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกเป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปัจจุบันเราอยู่ในช่วงที่แม่เหล็กโลกกำลังจะกลับขั้วอีกครั้ง

ทั้งนี้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกลดลงมาตลอดในช่วงปี 1900-2000 นักวิทยาศาสตร์คาดเดาจากแนวโน้มว่าภายในอีกประมาณ 1,500 ปีข้างหน้า สนามแม่เหล็กโลกก็จะลดลงเหลือศูนย์ และจากนั้นก็เด้งกลับขั้วอีกครั้งตามวัฏจักรธรรมชาติ

อย่างไรก็ดีหากเกิดการกลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตบนโลกอย่างไรบ้างเรื่องนี้ยังคงยากเกินคะเน แต่อย่างน้อยนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าไม่น่าจะร้ายแรงถึงขั้นจะเรียกว่าหายนะ แม้สนามแม่เหล็กจะมีบทบาทสำคัญในการปกป้องโลกจากรังสีอันตรายจากอวกาศ แต่จากบันทึกที่พบจากซากดึกดำบรรพ์ก็ไม่พบว่ามีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับการกลับขั้วแม่เหล็กโลกในอดีต

ขั้วแม่เหล็กโลกกลับขั้วได้อย่างไร?