ดวงตาสามารถเปิดลืมตาอยู่ได้ขณะหลับ แต่คนที่กำลังหลับจะไม่รู้สึกตัวว่าเห็นอะไรอยู่ การลืมตาขณะหลับเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อเปลือกตา ทำให้เปลือกตาเลื่อนเปิด ภาวะนี้เกิดขึ้นได้บ้างในคนสุขภาพปกติ และพบได้บ่อยในเด็กเล็กซึ่งจะหายไปได้เองเมื่อโตขึ้นโดยที่ยังไม่มีใครรู้สาเหตุ อาการลืมตาขณะหลับแบบถาวรพบได้ในผู้ป่วยที่มีเลือดคั่งในสมองหรือผู้ป่วยอัมพาตใบหน้า ไม่เป็นอันตรายต่อประสาทการมองเห็น แต่อาจทำให้ดวงตาแห้งระคายเคืองได้ในตอนกลางคืน

ผลกระทบของการลืมตาขณะหลับ:

อาการตื่นตัวสับสน: แม้ว่าดวงตาที่เปิดลืมตาอยู่จะไม่รู้สึกว่าเห็นอะไร แต่ก็อาจทำให้สะดุ้งตื่นเป็นพักๆ ไม่สามารถหลับสนิทได้อย่างต่อเนื่อง

การเดินละเมอ: การละเมอลุกขึ้นมาเดินหรือหยิบจับสิ่งของอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากสมองบางส่วนยังคงตื่นอยู่

การละเมอตกใจ: เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของจิตใต้สำนึกขณะหลับลึก ทำให้กรีดร้องหรือเกิดความกังวลโดยไม่รู้ตัว

คนเรานอนหลับทั้งที่ยังลืมตาได้หรือไม่?