เรารู้ดีว่าคนเรามีลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่น แล้วลายนิ้วเท้าล่ะ?

ลายนิ้วเท้าของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างจากคนอื่นเช่นกัน ทั้งลายนิ้วมือและลายนิ้วเท้าจะเริ่มขึ้นรูปตั้งแต่ระยะตัวอ่อน (embryonic stage) ซึ่งจะถูกกำหนดโดยพันธุกรรม แต่รูปแบบของเส้นจะแปรผันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเอ็มบริโอ เมื่อเอ็มบริโออายุได้ราว 10 สัปดาห์ เส้นเลือด เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเส้นประสาทของนิ้วจะเริ่มพัฒนานิ้วมือนิ้วเท้า และฝ่ามือฝ่าเท้า ซึ่งในตอนต้นมีหน้าตาคล้ายแผ่นบวมๆ เรียบๆ ที่เรียกว่าโวลาร์แพด” (volar pad) เมื่อเวลาผ่านไปโวลาร์แพดจะหยุดเติบโต ในขณะเดียวกันผิวหนังก็จะเริ่มหด ทำให้เกิดเป็นร่องพับขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็นเส้นลายนิ้วมือ หรือลายนิ้วเท้านั่นเอง

ฉะนั้นรูปแบบของเส้นลายนิ้วในขั้นสุดท้าย จึงขึ้นอยู่กับลำดับขั้นตอนของเหตุการณ์ ถ้าผิวหนังเริ่มพับตัวก่อนที่แผ่นโวลาร์แพดจะถูกซึมอย่างสมบูรณ์ มันก็จะมีลายเส้นขดก้นหอย (whorl) จำนวนมากโผล่ขึ้นในลายนิ้วมือหรือลายนิ้วเท้า ถ้าการพับของผิวหนังกับการดูดซึมโวลาร์แพดเกิดขึ้นพร้อมกัน เส้นก็จะเป็นลายมัดหวาย (loop) หากการพับของผิวหนังเกิดขึ้นช้ากว่าการดูดซึมของโวลาร์แพด ก็จะเป็นลายเส้นโค้ง (arch) ในการสืบสวนทางคดี ลายนิ้วเท้าสามารถใช้เป็นหลักฐานระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยได้เช่นเดียวกับลายนิ้วมือ แต่เนื่องจากคนเราส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าขณะออกนอกบ้านอยู่แล้ว ดังนั้นลายนิ้วเท้าจึงไม่ค่อยถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุสักเท่าไร

ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือด้วยคอมพิวเตอร์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนจับคู่ลายนิ้วมืออย่างแม่นยำ

ในทุกวันนี้การวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือ ต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีอัลกอริทึมซับซ้อน และให้ผลที่มีความแม่นยำสูง โปรแกรมจะตรวจเทียบลายพิมพ์นิ้วมือโดยอิงจากระยะห่างระหว่างรายละเอียดของเส้นต่างๆ เช่น ยอดของลายโค้งหรือลายมัดหวาย ในยุคก่อนหน้าของการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเปรียบเทียบจะเริ่มจากการแบ่งจำแนกลายพิมพ์นิ้วมือว่า ในภาพรวมจัดอยู่ในประเภทใดในรูปแบบหลัก 3 ประเภท จากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะเพ่งสังเกตที่รายละเอียดทีละจุด เช่น ความชันของเส้นโค้งแต่ละเส้น

ประเภทของรูปแบบลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 3 ประเภท ลายนิ้วมือและนิ้วเท้า เป็นร่องเส้นบนผิวหนังที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์ รูปแบบภาพรวมกว้างๆ ของลายนิ้วมือ จะถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ขณะที่รายละเอียดปลีกย่อยจะแปรผันตามจังหวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการพัฒนาการภายในครรภ์

1.ลายมัดหวาย (loop) เกิดจากผิวหนังพับตัว ในเวลาเดียวกับที่โวลาร์แพดบนปุ่มนิ้วถูกดูดซึมกลับ

2.ลายโค้ง (arch) เกิดจากผิวหนัง พับตัว หลังจากที่โวลาร์แพดบนปุ่มนิ้วถูกดูดซึมกลับเรียบร้อยแล้ว

3.ลายก้นหอย (whorl) เกิดจากผิวหนังเริ่มพับตัวก่อนที่โวลาร์แพดบนปุ่มนิ้วจะถูกดูดซึมกลับ

คนเรามีลายนิ้วเท้าต่างกันหรือไม่?