คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของคลื่นลูกอื่นในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันโครงการวิจัยอิสระหลายโครงการได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นยักษ์ตามคำนิยามนี้สามารถเกิดขึ้นได้เกือบทุกที่ในโลก

การตรวจสอบผลการวัดความสูงของคลื่นในหลายจุดแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคลื่นยักษ์เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยและไม่ได้เกิดแต่ในทะเลที่มีคลื่นจัดเท่านั้น แม้ยามคลื่นลมสงบก็มีคลื่นลูกใหญ่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีที่ยึดถือกันมาแต่เดิม การใช้ดาวเทียมวัดระดับน้ำในมหาสมุทรแสดงให้เห็นการเกิดคลื่นยักษ์ที่สูงถึง 30 เมตรในหลายพื้นที่ทั่วโลก แม้จะยังหาคำตอบชัดเจนไม่ได้ว่าคลื่นเหล่านี้เกิดขึ้นที่ใด แต่ก็มีหลักฐานชัดเจนว่าการเกิดคลื่นขนาดมหึมามีความสัมพันธ์กับความแรงของกระแสน้ำในมหาสมุทรอย่างแน่นอน

ปัจจุบันมีการตั้งทฤษฎีขึ้นเพื่ออธิบายปราฏการณ์กระแสน้ำในมหาสมุทรหลายทฤษฎีด้วยกัน โดยทฤษฎีเหล่านี้อธิบายว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันจากพลังงานของคลื่นลูกเล็กๆ จนกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆ จนถึงขณะนี้เรายังไม่พบทฤษฎีที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับ แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการวัดขนาดคลื่นยักษ์ได้ในบริเวณใกล้กับจุดที่เกิดพายุดีเปรสชันและแนวปะทะอากาศ โดยพายุไซโคลนที่ก่อให้เกิดลมแรงในพื้นที่เล็ก เช่น ด้านหน้าแนวปะทะอากาศ สามารถทำให้เกิดกระแสน้ำในมหาสมุทรแถบนั้นและนำไปสู่การเกิดคลื่นที่สูงกว่าปกติได้

คลื่นยักษ์สูงถึง 2 เท่าของคลื่นลูกอื่น

เรื่องเล่าเกี่ยวกับคลื่นยักษ์เคยถูกมองว่าเป็นแค่นิยามปรัมปรา แต่ในวันขึ้นปีใหม่ของปี 1995 เกิดคลื่นยักษ์ในทะเลเหนือและมีการวัดได้จากฐานขุดเจาะน้ำมันดรอปเนอร์ ข้อมูลจากการวัดที่ฐานดรอปเนอร์เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าคลื่นยักษ์มีจริง และมีการให้นิยามว่าคลื่นยักษ์คือคลื่นเดี่ยวที่สูงเป็น 2 เท่าของคลื่นลูกอื่น

คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?