คณะนักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งสวีเดนที่เมืองจิตรกูฏ ประเทศอินเดีย การวิเคราะห์ระบุว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสาหร่ายสีแดง อายุของมันแสดงให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อาจมีจุดกำเนิดเก่าแก่กว่าที่เชื่อกัน

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเกิดขึ้นบนโลกเมื่อราว 3,500 ล้านปีก่อน ส่วนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เกิดขึ้นเมื่อ 600 ล้าน ปีก่อน การพบสาหร่ายอายุเก่าแก่กว่าที่เคยพบย้อนกลับไปหลายร้อยล้านปี ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องทบทวนลำดับช่วงเวลาของวิวัฒนาการแห่งสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อีกครั้ง

อธิบายศัพท์
สิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรพืชคือ สาหร่ายทะเลหลายเซลล์ ส่วนพืชบนบกมีจุดกำเนิดเมื่อประมาณ 475 ล้านปีที่แล้ว

ค้นพบสาหร่ายทะเลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก!