อ่าวฟันดี (Bay of Fundy) ที่ตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวบรันส์วิกและรัฐโนวาสโกเทียของแคนาดาเป็นจุดที่เราจะเห็นน้ำขึ้นน้ำลงสูงที่สุดในโลก ระดับความสูงของน้ำขึ้นและน้ำลงอาจจะต่างกันได้สูงสุดถึง 16.3 เมตร ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงสองครั้งต่อปี คือในวันศารทวิษุวัต (Autumnal equinox) และวันวสันตวิษุวัต (Vernal equinox) ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในเส้นระนาบเดียวกัน ทำให้แรงโน้มถ่วงของทั้งคู่เสริมแรงระหว่างกัน และดึงดูดน้ำบนโลกได้มากที่สุด ในเวลาอื่นๆ ของปี ระดับความแตกต่างของน้ำขึ้นน้ำลงในอ่าวฟันดี จะอยู่ที่ประมาณ 15 เมตรโดยเฉลี่ย

คลื่นน้ำขึ้นน้ำลงจะเคลื่อนที่ไปทั่วโลกตลอดเวลา ด้วยสาเหตุหลักคือแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ และเนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยคาบ 24 ชั่วโมง 50 นาที เราจึงสังเกตเห็นระดับน้ำขึ้นสูงสุดประมาณ 1-2 ครั้งต่อวัน และลงต่ำสุด 1-2 ครั้งต่อวันเช่นกัน

ในทะเลเปิด คลื่นน้ำขึ้นน้ำลงจะมีระดับความสูง เพียง 50 เซนติเมตร แต่เมื่อคลื่นเข้าสู่ชายฝั่งพื้นทวีปที่น้ำมีความลึกน้อยลง คลื่นก็จะสูงขึ้น เปรียบเหมือนกับคลื่นสึนามิที่เป็นคลื่นใต้น้ำในทะเลเปิด แต่เมื่อเข้าฝั่งมันจะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นกำแพงคลื่นมหึมาที่มีกำลังทำลายล้างที่น่ากลัว

ภูมิประเทศที่เหมาะสำหรับทำสถิติน้ำขึ้นน้ำลงคือ

อ่าวฟันดีตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแหลมที่เป็นรูปกรวยยาว 270 กิโลเมตร ซึ่งเป็นรูปร่างและความยาวที่เหมาะให้คลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเกิดการกำทอนเสริมแรงอย่างพอดิบพอดี มันเป็นหลักการเดียวกันกับการแกว่งชิงช้า เมื่อชิงช้าแกว่งลงมาถึงจุดหนึ่ง แล้วเราผลักเพิ่มแรงเข้าไปในจังหวะที่พอเหมาะในทุกๆ รอบ ชิงช้าก็จะแกว่งสูงขึ้นๆ หากอ่าวฟันดีมีความยาวน้อยกว่า 225 กิโลเมตร หรือยาวกว่า 300 กิโลเมตร การกำทอนของคลื่นก็จะหายไป และระดับน้ำขึ้นน้ำลงก็จะไม่สูงเท่านี้

จริงหรือไม่ที่…ระดับน้ำขึ้นน้ำลงต่างกันถึง 16 เมตร?