ในกูเกิลแมพเราจะเห็นภาคเหนือของรัสเซียและอะแลสกาเต็มไปด้วยหลุมกลมๆ ที่เหมือนหลุมเครเตอร์ หลุมพวกนี้เกิดจากการชนของอุกกาบาตจริงหรือ ? หลุมในอะแลสกาไม่ได้เกิดจากการชนของอุกกาบาต แต่คือร่องรอยของก้อนน้ำแข็งอดีต เมื่อน้ำแข็งละลายหมด ก็เหลือเป็นแอ่งหลุมกลมๆ ก้อนน้ำแข็งดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของธารน้ำแข็งที่เหลือไว้ระหว่างธารน้ำแข็งละลาย ดังนั้น ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหลุมธารน้ำแข็งแบบนี้จึงถูกเรียกว่าภูมิประเทศเดดไอซ์” (dead-ice landscape) หลุมธารน้ำแข็งเกิดจากแนวหน้าของธารน้ำแข็งหยุดเคลื่อนที่ และเริ่มละลายหดตัวกลับสู่ขั้วโลก แนวหน้าของธารน้ำแข็งจึงแตกออกเป็นก้อนๆ และถูกทิ้งไว้อยู่ตรงที่เดิมของมัน เมื่อเวลาผ่านไป กระแสน้ำหรือลมได้พัดเอาตะกอนดินและกรวดทรายเข้ามาทับถมพื้นดินบริเวณโดยรอบ ก้อนน้ำแข็งก็ถูกตะกอนดินปกคลุมไปด้วยตะกอนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นฉนวนความร้อน ก้อนน้ำแข็งจึงใช้เวลานานหลายพันปีกว่าจะละลายหมด มีเวลาให้ตะกอนดินทับถมอัดตัวกันแน่นหนา เมื่อน้ำแข็ง ละลายหมด ผลที่ได้คือหลุมธารน้ำแข็งที่อาจจะใหญ่ขนาดทะเลสาบย่อมๆ เลยทีเดียว หลุมธารน้ำแข็งในภาคเหนือของรัสเซียและอะแลสกาก่อตัวขึ้นเมื่อธารน้ำแข็งภาคพื้นทวีปเริ่มละลายเมื่อ 20,000 ปีที่แล้ว

Related Post

จริงหรือไม่ที่ว่าอะแลสกาเต็มไปด้วย ทะเลสาบจากหลุมเครเตอร์