ดาวยักษ์แดงบีเทลจุสนั้นคาดว่าจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาภายในหนึ่งล้านปีถัดไป เมื่อระเบิดมันจะทำให้ท้องฟ้าสว่างไสวโดยจะสว่างพอๆ กับดวงจันทร์อยู่หลายเดือน และมองเห็นได้ในตอนกลางวันเหมือนพระจันทร์ด้วย ซึ่งจะปรากฏเป็นจุดสว่างบนท้องฟ้า

ดาวบีเทลจุสคือหนึ่งในดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวนายพราน ดาวยักษ์นี้อยู่ในช่วงสุดท้ายและอาจจะระเบิดเมื่อใดก็ได้ ดาวนี้จะลงเอยกลายเป็นหลุมดำ และเมื่อพ้นจากการเป็นซูเปอร์โนวาแล้วก็จะมองไม่เห็นและหายไปจากท้องฟ้า นายพรานจะเสียไหล่ซ้ายไป ชีวิตบนโลกจะไม่ได้รับผลกระทบจากซูเปอร์โนวา ดาวบีเทลจุสอยู่ห่างจากโลกเราราว 640 ปีแสง จึงอยู่ไกลมากจนเราไม่ได้รับอันตรายใดๆ

Related Post

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าดาวบีเทลจุสระเบิด?