พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมี (น้ำตาล) นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นทดลองวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงในทุ่งหญ้าและพบว่า พืชแปลงพลังงานแสงเพียงร้อยละ 0.57 มาเก็บสะสมเป็นพลังงานเคมีในรูปของน้ำตาล นั่นคือโดยเฉลี่ยแล้วใบไม้พื้นที่ 1 ตารางเมตรสามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ 2.5 วัตต์เท่านั้น ร่างกายของสัตว์จำเป็นต้องใช้พลังงานเยอะกว่านี้มาก

ร่างกายมนุษย์หนึ่งคนมีอัตราการใช้พลังงาน 100 วัตต์ จะเห็นได้ว่าเอาแค่รักษาชีวิตให้รอด ร่างกายมนุษย์ก็ต้องการพื้นที่รับแสงอย่างต่ำ 40 ตารางเมตรแล้ว ขณะที่ในโลกแห่งความเป็นจริง ผิวหนังของเรามีพื้นที่ผิวเพียงประมาณ 2 ตารางเมตรเท่านั้น ดังนั้นสัตว์ที่ดำรงชีพด้วยการสังเคราะห์แสงแต่เพียงอย่างเดียวก็จะต้องมีโครงสร้างร่างกายเหมือนหรือใกล้เคียงกับแผ่นใบไม้ เพราะเป็นรูปแบบโครงสร้างที่มีพื้นที่รับแสงได้เยอะ แต่ร่างกายแบบนั้นก็จะสร้างปัญหาด้านการเคลื่อนที่แทน ตัวแบนๆ เป็นแผ่นใบไม้จะวิ่งหรือเดินก็คงไม่สะดวก แค่โดนลมพัดเบาๆ ก็ปลิวแล้ว

Related Post

จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แสงได้ ?