ตามกฎแรงโน้มถ่วง มวลทุกชิ้นในเอกภพดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงโน้มถ่วงเสมอ ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ก็จะดึงดูดร่างกายรวมถึงน้ำในร่างกายของเราด้วย แต่ว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่กระทำต่อผู้คนบนโลกนั้นเล็กน้อยมาก เนื่องจากแรงดึงดูดจะแปรผกผันกับกำลังสองของระยะทาง แรงโน้มถ่วงจากมวลร่างกายของแม่ที่กอดลูกอยู่ยังดึงดูดร่างกายของเด็กมากกว่าแรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ทั้งดวงที่กระทำต่อตัวเด็กน้อยหลายเท่า

ความเชื่อที่ว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ส่งผลต่อน้ำในร่างกายน่าจะมีที่มาจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงซึ่งเกิดขึ้นได้ เพราะโลกมีขนาดใหญ่พอที่ทำให้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกด้านที่หันหาดวงจันทร์มีมากกว่าด้านที่หันออกจากดวงจันทร์ ทำให้มวลน้ำป่องออก และเมื่อบวกกับโลกหมุนรอบตัวเองก็ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลง ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น แรงโน้มถ่วงจากดวงจันทร์ซึ่งมีค่าน้อยมากอยู่แล้วจึงไม่มีความแตกต่างกันเลย ไม่ว่าจะเทียบจากมุมไหนของร่างกาย

ฉะนั้นความเชื่อที่ว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ ส่งผลต่อน้ำในร่างกาย ทำให้เกิดอาการต่างๆ นั้น ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อย

ดวงจันทร์ดึงดูดน้ำในร่างกายของเราด้วยหรือไม่?