ดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิ 4,000- 7,000 องศาเซลเซียสจะเปล่งแสงส่วนใหญ่ออกมาเป็นความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ ที่แต่ละอุณหภูมิจะมีความยาวคลื่นเฉพาะที่แสงจะเปล่งออกมา ความยาวคลื่นของแสงสีเขียวคือ 500-560 นาโนเมตร แปลว่าดาวที่มีอุณหภูมิระหว่าง 5,200-5,800 องศาเซลเซียสจะเปล่งแสงส่วนใหญ่ออกมาในย่านสีเขียว ดาวฤกษ์แบบนี้พบได้บ่อย ดวงอาทิตย์ของเราก็อยู่ในกลุ่มนี้ แม้เราจะไม่รับรู้ว่ามันเป็นดาวเขียวก็ตาม

เหตุผลที่ดวงอาทิตย์ดูเป็นสีขาวสำหรับเราก็เพราะดวงอาทิตย์ไม่ได้เปล่งเฉพาะแสงที่มีความยาวคลื่นเดียว ถึงแสงส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านสีเขียว แต่ก็มีแสงอื่นอีกมากที่อยู่ในย่านสีอื่นๆ เมื่อตารับแสงหลายๆ สี เราจึงเห็นทุกสีผสมกันจนเป็นสีขาว

ดาวสีเขียวมีอยู่จริงหรือ?