ระหว่างการโคจรล่องอวกาศ ดาวหางเลิฟจอยจะปล่อยเอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ออกมา ในปริมาณเทียบเท่าไวน์ 500 ขวด/วินาที นี่เป็นการค้นพบโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดย นิโคลาส ไบเวอร์ จากหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ปารีสในฝรั่งเศส การค้นพบนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีแอลกอฮอล์ปล่อยออกมาจากดาวหาง ดาวหางเลิฟจอยถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2014 และเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในเดือนมกราคม 2015 เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงอาทิตย์ โมเลกุลของสารที่ดาวหางปล่อยออกมาตามทางก็จะแผ่รังสีคลื่นไมโครเวฟออกมา ผลการวิเคราะห์คลื่นไมโครเวฟระบุโมเลกุลเหล่านี้ว่าเป็นสารประเภทแอลกอฮอล์ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ อีก 19 ชนิด สารอินทรีย์ดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อ กำเนิดชีวิต จึงเข้าทางสมมุติฐานแพนสเปอร์เมีย ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าชีวิตบนโลกมีตัวตั้งต้นมาจากสสารในอวกาศ โดยมีดาวหางหรืออุกกาบาตเป็นพาหะนำส่งเข้ามา

ดาวหางโปรยเหล้าไปทั่วอวกาศ