ในช่วงระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2561 เป็นช่วงที่เหมาะสมในการสังเกตการณ์ดาวอังคารมากที่สุด เนื่องจากในคืนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ดาวอังคารจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ที่ระยะห่าง 57.8 ล้านกิโลเมตร และหลังจากนั้นจะโคจรเข้าใกล้โลกเรื่อยๆ จนกระทั่งจะเข้าใกล้โลกมากที่สุด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ระยะห่าง 57.6 ล้านกิโลเมตร นับเป็นการโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา สามารถสังเกตเห็นหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดทั้งคืนไปจนถึงรุ่งเช้าในวันถัดไป

การที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ หมายถึง เมื่อดวงอาทิตย์ตก ดาวอังคารจะขึ้นจากขอบฟ้า และเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ดาวอังคารจะตกลับขอบฟ้า ทำให้มีระยะเวลาสังเกตการณ์ยาวนานตลอดทั้งคืน เราจะมองเห็นดาวอังคารส่องสว่างประกายสีส้มแดงบนท้องฟ้าได้ด้วยตาเปล่า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บริเวณกลุ่มดาวแพะทะเล (Capricornus) หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดหน้ากล้องตั้งแต่ 10 นิ้ว และมีกำลังขยายตั้งแต่ 100 เท่าขึ้นไป จะสามารถมองเห็นรายละเอียดบนพื้นผิวดาวอังคารได้

ดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ระยะห่างของดาวอังคารในช่วงใกล้โลกแต่ละครั้งจึงไม่เท่ากัน อยู่ที่ประมาณ 55.76 ล้านกิโลเมตร ไปจนถึงมากกว่า 100 ล้านกิโลเมตร ซึ่งดาวอังคารจะโคจรเข้าใกล้โลกทุกๆ 26 เดือน (2 ปี 2 เดือน) และส่งผลให้ดาวอังคารโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดทุกๆ 15-17 ปี

Did You Know? ดาวอังคารมีฉายาว่าดาวเคราะห์แดง

ดาวอังคาร (Mars) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 ในระบบสุริยะ และเป็นดาวเคราะห์หินเช่นเดียวกับโลก พื้นผิวดาวอังคารมีสีส้มแดง เนื่องจากสนิมเหล็กที่ปะปนกับฝุ่น ดิน หินบนพื้นผิวดาว ทำให้ดาวอังคารมีฉายาว่าดาวเคราะห์แดงหรือเทพแห่งสงครามของกรีกโบราณและโรมัน ตามสีแดงของเลือด

Credit: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวอังคารอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์และเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 15 ปี