เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ประหลาดสุดเท่าที่เคยค้นพบ ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 40 ปีแสง ดาวเคราะห์นี้มีชื่อว่า ดาวเคราะห์ 55 Cancri e

คณะนักดาราศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศสปิตเซอร์ขององค์การนาซา และสร้างแผนที่อุณหภูมิของดาวเคราะห์ 55 Cancri e ซึ่งเผยให้เห็นความแตกต่างทั้งสองด้านของดาวเคราะห์ดวงนี้ ดาวเคราะห์ 55 Cancri e โคจรใกล้ดาวฤกษ์ของมันและหันด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ตลอดเวลา ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวด้านสว่างที่หันหน้าเข้าหาดาวฤกษ์พุ่งสูงถึง 2,500 องศาเซลเซียส พื้นดินจึงกลายเป็นหินหลอมเหลวทั้งหมด ส่วนด้านมืดที่หันหน้าออกจากดาวฤกษ์มีอุณหภูมิอยู่แค่ที่ 1,100 องศาเซลเซียส ซึ่งแม้จะจัดว่าร้อนมากๆ แต่พื้นก็ยังเป็นหินในสภาวะของแข็งอยู่

*ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanets) คือ ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์

ดาวเคราะห์อะไรเอ่ย? มีสองหน้า ด้านหนึ่งแข็ง ด้านหนึ่งเหลว