ในแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสและในแถบไคเปอร์ที่ชายขอบของระบบสุริยะ วัตถุอวกาศหลายชิ้นมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกัน โดยวัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุอวกาศขนาดเล็ก ไม่จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ ตามคำนิยามแล้วดาวเคราะห์ไม่สามารถมีวงโคจรร่วมกับดาวเคราะห์อื่นๆ ได้ เพราะดาวเคราะห์จะต้องเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่พอ และมีขอบเขตสนามแรงโน้มถ่วงของตัวเองอย่างชัดเจน ดังนั้นดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรใกล้กันมากก็จะเข้าชนกันหรือไม่ก็เปลี่ยนเส้นทาง ส่วนดวงจันทร์บริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมกับดาวเคราะห์ ก็ไม่ถือว่าโคจรทับเส้นดาวเคราะห์ เพราะมันต้องโคจรรอบดาวเคราะห์ด้วยแต่บางครั้งดาวเคราะห์ก็มีวัตถุแฝงอยู่ร่วมในวงโคจร เรียกว่าโทรจัน” (Trojan) คือดาวเคราะห์น้อย หรือดวงจันทร์ขนาดเล็กที่ร่วมวงโคจรกับดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ และต่างรักษาระยะห่างจากกันคงที่เสมอ (60 องศา) มันจึงไม่ชนดาวเคราะห์ในวงโคจร

ดาวเคราะห์สามารถมีวงโคจรร่วมกันได้ไหม?