คนส่วนใหญ่ต้องเคยประสบกับอาการตะคริวที่น่องหรือต้นขามาแล้วทั้งนั้น ตะคริวเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างรุนแรงจนทำให้เกิดความเจ็บปวด การหดเกร็งนี้อาจจะเป็นอยู่สั้นๆ ไม่กี่วินาทีจนถึงนานหลายนาที อาการตะคริวมักจะเกิดระหว่างหรือหลังการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงและจะเกิดบ่อยขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น

1.ไขสันหลังมีเส้นประสาทที่สั่งงานกล้ามเนื้อต้นขาให้คลายตัวหรือหดตัว เส้นประสาทจะส่งกระแสประสาทไปควบคุมกล้ามเนื้อเมื่อได้รับคำสั่งจากสมองหรือเซลล์รับสัมผัสที่อยู่ในกล้ามเนื้อ

2.กล้ามเนื้อมีเซลล์ประสาทรับสัมผัสที่ทำหน้าที่ตรวจจับสภาวะกล้ามเนื้อและส่งสัญญาณบอกจังหวะว่ากล้ามเนื้อควรจะหดตัวหรือคลายตัวอย่างไร

3.ถ้ากล้ามเนื้อทำงานหักโหมเกินไปหรือร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ ฯลฯ สัญญาณที่ส่งไปบอกให้กล้ามเนื้อคลายตัวจะอ่อนกำลังลง ขณะเดียวกันสัญญาณที่บอกให้กล้ามเนื้อหดตัวกลับแรงขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งเกิดเป็นอาการตะคริว

ตะคริวคืออะไร?