ในทุกครั้งที่เราก่อสร้างตึกสูงขึ้นบนโลกก็จะทำให้คาบการหมุนรอบตัวเองของโลกช้าลง ยิ่งตึกมีขนาดใหญ่สูงและอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเท่าไร ยิ่งส่งผลต่อการหมุนรอบตัวเองของโลกมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็น้อยมากจนแทบจะวัดไม่ได้

ตามหลักฟิสิกส์ของการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมแล้ว เมื่อความเฉื่อยเชิงมุมของวัตถุเปลี่ยนแปลงคาบการหมุนของวัตถุนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น เมื่อรัศมีเพิ่มขึ้น การหมุนก็จะช้าลง หลักการนี้สามารถสังเกตเห็นได้จากท่าหมุนตัวของนักสเกตน้ำแข็ง เมื่อเขากางแขนออก การหมุนของเขาก็จะช้าลง และเมื่อหดแขนเข้าหาลำตัว เขาก็จะหมุนเร็วขึ้น

สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน คือตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) ในดูไบ ซึ่งมีความสูง 829 เมตร และหนักประมาณ 500,000 ตัน ก็นับว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรัศมีของโลก 6,371 กิโลเมตร และมีมวลขนาด 6,000,000,000,000,000,000,000 ตัน ดังนั้น เมื่อคำนวณเป็นตัวเลขออกมา ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ทำให้วันหนึ่งของโลกยาวขึ้นเพียงหนึ่งในพันล้านล้านวินาทีเท่านั้น

อย่างไรก็ดี กระแสน้ำในมหาสมุทร หรือการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงก็มีผลต่อการหมุนรอบตัวเองของโลกเช่นกัน อย่างในกรณีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2011 ที่ญี่ปุ่น ทำให้วันหนึ่งสั้นลงไป 1.8 ไมโครวินาทีเลยทีเดียว

ตึกระฟ้าจะรบกวนการหมุนรอบตัวเองของโลกหรือไม่ ?