ระหว่างที่สูงบนยอดเขาและที่ความสูงระดับน้ำทะเล ถ้าเราตั้งไฟต้มน้ำแกงในหม้อต้มที่ไหนจะสุกเร็วกว่ากัน?

จุดเดือดของน้ำขึ้นอยู่กับความดันอากาศของสภาพแวดล้อม ความดันอากาศปกติที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยบรรยากาศ ซึ่งน้ำจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสูง ความดันอากาศจะลดลง ทำให้จุดเดือดของน้ำลดลงไปด้วย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเมื่อความดันอากาศโดยรอบลดลง แรงกดของอากาศบนผิวหน้าน้ำก็น้อยลง โมเลกุลของน้ำก็สามารถหลุดหนีออกจากผิวหน้าของน้ำในหม้อได้ง่ายขึ้น จึงเกิดการระเหยเป็นไอของน้ำหรือการเดือดได้เร็ว หากเราลดความดันอากาศจนต่ำมากพอ น้ำก็เดือดได้แม้ที่อุณหภูมิห้องเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ไม่ได้แปลว่า เมื่อน้ำเดือดแล้ว เนื้อหรือหัวมันฝรั่งในหม้อจะสุกไปด้วย เพราะการสุกของอาหารขึ้นอยู่กับความร้อนที่ได้รับ ยิ่งได้รับความร้อนเยอะ อาหารก็ยิ่งสุกเร็ว มันฝรั่งในหม้อแกงที่ระดับน้ำทะเลจึงสุกเร็วกว่ามันฝรั่งที่ต้มบนยอดเขาสูง เพราะน้ำในหม้อมีอุณหภูมิได้สูงสุดที่จุดเดือดของมัน เมื่อถึงจุดเดือดแล้ว อุณหภูมิของน้ำก็จะไม่สูงขึ้นไปอีกเนื่องจากพลังงานความร้อนถูกดึงไปใช้ในการเปลี่ยนสภาวะของน้ำ

จุดเดือดต่ำ = ต้องต้มนานขึ้น

เมื่อน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึงจุดเดือด อุณหภูมิก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกแม้เราจะยังให้ความร้อนต่อ ดังนั้น น้ำที่ยอดเขาเอเวอเรสต์จึงร้อนได้สูงสุดแค่ประมาณ 70-71 องศาเซลเซียส ถ้าเราต้มหัวมันฝรั่งที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ จะต้องใช้เวลานานกว่าการต้มมันฝรั่งที่ความสูงระดับน้ำทะเลซึ่งน้ำมีจุดเดือดอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส

ต้มแกงที่ไหนสุกเร็วกว่า?