ได้ยินมาว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะสังเกตเห็นได้ยากมาก แล้วนักดาราศาสตร์มีรูปถ่ายดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบ้างหรือไม่?

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ หมายถึง ดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ แม้แต่ดาวเคราะห์นอกระบบดวงที่ใกล้ที่สุดก็ยังห่างจากโลกหลายพันล้านกิโลเมตร ต้องอย่าลืมว่าดาวเคราะห์ไม่ได้เปล่งแสงออกมาจากตัวมันเอง แต่สะท้อนแสงจากดาวฤกษ์ของมัน แสงของดาวเคราะห์นอกระบบที่มาถึงโลกจึงเล็กน้อยมาก มีเพียงกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดจึงจะถ่ายรูปของดาวเคราะห์นอกระบบได้

ขีดความสามารถของเทคโนโลยีดาราศาสตร์ที่เรามีในวันนี้จำกัดอยู่ที่การถ่ายรูปดาวเคราะห์นอกระบบเฉพาะดวงที่มีขนาดใหญ่มากๆ อย่างน้อยต้องระดับดาวพฤหัสบดีและโคจรห่างจากดาวฤกษ์ของมันพอสมควร มิฉะนั้นแสงจากดาวฤกษ์จะกลบแสงสะท้อนจากดาวเคราะห์เสียหมด

ในปี 2008 นักดาราศาสตร์ถ่ายรูปดาวเคราะห์นอกระบบเป็นครั้งแรกได้สำเร็จ คณะนักดาราศาสตร์ชาวแคนาดาและสหรัฐอเมริกาถ่ายรูปดาวเคราะห์ในระบบดาว HR 8799 ได้ไม่ต่ำกว่า 3 ดวงด้วยกล้องโทรทรรศน์เจมินิและกล้องโทรทรรศน์เค็กในฮาวาย และหลังจากนั้นไม่กี่ปี ก็ถ่ายรูปดาวเคราะห์ดวงที่ 4 ในระบบดาวฤกษ์นี้ได้อีก

อย่างไรก็ดี นับจากปี 2018 เป็นต้นไป คาดกันว่ากล้องโทรทรรศน์เจมส์เว็บบ์น่าจะถ่ายรูปของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้เพิ่มอีกหลายดวง

จุดสว่างเผยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ทั้งสามของระบบดาวฤกษ์ HR 8799 ปรากฏในเห็นเป็นจุดสว่างในภาพด้านล่าง ตัวกรองพิเศษจะช่วยกรองแสงของดาวฤกษ์ออกไปทำให้เห็นแสงของดาวเคราะห์โดดเด่นขึ้นมา

กล้องโทรทรรศน์เจมินิในฮาวายใช้ลำแสงเลเซอร์สร้างดาวฤกษ์เทียมในฉากท้องฟ้าเพื่อเป็นแสงอ้างอิงช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถถ่ายรูปดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะถ่ายรูปดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ?