แสงของดวงจันทร์เป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ แล้วทำไมดวงจันทร์จึงมีแสงสีขาวนวล ไม่ใช่แสงสีส้มๆ แดงๆ เหมือนแสงอาทิตย์ ?

แสงอาทิตย์เป็นแสงสีขาวที่ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ เมื่อผ่านเข้ามายังโลก แสงในย่านแสงสีฟ้าจะถูกหักเหโดยอนุภาคในชั้นบรรยากาศ ทำให้กระเจิงออกไปหมดเหลือเพียงแสงสีเขียวและแสงสีแดงวิ่งมาถึงตาเรา เราจึงเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีออกเหลืองและเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้า

เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับเส้นขอบฟ้า สีของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปในทางสีแดงมากขึ้น เพราะเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ต่ำบนท้องฟ้า แสงอาทิตย์ก็ต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางยาวขึ้น กว่าจะถึงตาของเราแสงในย่านสีฟ้าและสีเขียวจะยิ่งกระเจิงออกไป ทำให้แสงสีแดงมีสัดส่วนมากขึ้น ยิ่งถ้าบรรยากาศมีอนุภาคฝุ่นหรือโมเลกุลน้ำเยอะๆ แสงอาทิตย์ก็จะยิ่งเปลี่ยนสีไปในทางสีแดงขึ้น

แสงจันทร์เกิดจากการที่ดวงจันทร์สะท้อนแสงอาทิตย์มายังโลก แสงนั้นก็เป็นแสงสีขาวเหมือนแสงอาทิตย์ ปกติเรามักเห็นดวงจันทร์ตอนที่มันอยู่สูงบนท้องฟ้าแล้ว ซึ่งมันจะมีแสงสีขาวนวล แต่ในบางคืนที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้เส้นขอบฟ้า เราก็จะเห็นดวงจันทร์มีสีออกส้ม แดง คล้ายดวงอาทิตย์ ในบางกรณีที่บรรยากาศมีอนุภาคฝุ่นหนาแน่น เช่น มีภูเขาไฟปะทุ หรือเกิดไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ เราก็อาจจะเห็นดวงจันทร์หรือวัตถุฟากฟ้าอื่นๆ มีสีออกม่วงๆ หรือสีชมพูระเรื่อได้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับแสงอาทิตย์

Did You Know? ฝุ่นและเงาทำให้แสงเปลี่ยนสี

แสงอาทิตย์

เปลี่ยนสีเมื่อมันกระทบกับอนุภาคเล็กๆ ในบรรยากาศ เมื่อภูเขาไฟพ่นฝุ่นและขี้เถ้าออกมาปกคลุมชั้นบรรยากาศ มันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางแสง เกิดเป็นแสงสีส้มทองสุกอร่ามตอนดวงอาทิตย์ขึ้น และแสงสีอมม่วงในตอนดวงอาทิตย์ตกดิน

แสงจันทร์

จะกลายเป็นสีทองแดงในตอนจันทรุปราคา “พระจันทร์สีเลือด” เกิดขึ้นเมื่อเงาของโลกตกทับดวงจันทร์ แสงที่ผ่านขอบโลกไปยังดวงจันทร์จะต้องเลี้ยวเบนผ่านชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งจะกรองแสงสีต่างๆ ออก เหลือเพียงแสงสีแดงวิ่งไปตกกระทบดวงจันทร์และสะท้อนกลับเข้ามาสู่ตาของเรา

แสงอาทิตย์เป็นแสงขาว ที่ประกอบด้วยแสงทุกสี แต่ว่าแสงสีน้ำเงินถูกชั้นโมเลกุลในบรรยากาศกระเจิงหักเหได้มากกว่า ดังนั้นจึงเหลือเพียงแสงสีเขียวและสีแดงมาถึงตาของเรา เราจึงเห็นแสงอาทิตย์มีสีเหลือง

ทำไมดวงจันทร์ถึงมีสีต่างจากดวงอาทิตย์?