ดิน คือผลผลิตสุดท้ายจากการแตกตัวของหินแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการทางเคมี กายภาพ และชีวภาพจะค่อยๆ ผลิตชั้นดินขึ้นด้านบนของหินแข็ง ภูมิอากาศนั้นสำคัญยิ่งต่อการก่อเกิดดิน เพราะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางเคมีและชีววิทยาซึ่งไปทำให้หินแตกตัว สีของดินเกิดจากแร่ธาตุที่มีอยู่ในดิน สีแดงแสดงว่ามีปริมาณเหล็กออกไซด์ที่เป็นสีแดงสนิมมากดินแดงพบได้ในพื้นที่ร้อนชื้น เกิดจากหินที่มีเหล็กอยู่มาก

ชั้นดินแดงของเขตร้อนที่มีความลึกนั้นเรียกว่าลาเทอร์ไรต์ (laterite) ใช้เวลาก่อตัวหลายล้านปี ในดินลาเทอร์ไรต์ของเขตร้อนนั้น แร่ธาตุประเภทซิลิเกตเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นองค์ประกอบมากที่สุดในหินส่วนใหญ่จะกลายสภาพไป เหลือทิ้งไว้แต่เหล็กออกไซด์และอะลูมิเนียม เมื่อเวลาผ่านไป น้ำที่ไหลผ่านดินปริมาณมากได้ชะเอาแร่ธาตุที่ละลายน้ำได้ออกไป ดินเหล่านี้จึงไม่อุดมสมบูรณ์ด้วย เมื่อเปรียบเทียบกัน ดินในเขตอบอุ่นมักจะมีชั้นวัสดุอินทรีย์หนากว่า และการเกิดดินก็สมดุลกับการชะล้างสารอาหาร นั่นแปลว่าดินเหล่านั้นสามารถใช้เพาะปลูกได้นานหลายปี ไม่เหมือนดินในเขตร้อน

Did You Know? เหล็กทำให้ดินแดง

ดินแดงหรือที่ดินลาเทอร์ไรต์นั้น มีเหล็กออกไซด์อยู่มาก ทำให้เกิดดินสีแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาล

Related Post

ทำไมดินในภูมิภาคเขตร้อนถึงเป็นสีแดง?